AVÍZO: Dny otevřených dveří na Univerzitě Pardubice

Univerzita Pardubice pořádá sérii dnů otevřených dveří. Zájemci nejen z řad středoškoláků či jejich rodičů mohou postupně navštívit všech sedm fakult, prohlédnout si na vlastní oči univerzitní kampus a navštivit jednotlivá fakultní pracoviště.

Série dnů otevřených dveří začala už minulý čtvrtek 9. ledna na Fakultě zdravotnických studií. Dále se dny otevřených dveří uskuteční takto:

Fakulta chemicko-technologická - středa 15. ledna

(10:00 areál fakulty v univerzitním kampusu)

Dopravní fakulta Jana Pernera - čtvrtek 16. ledna

(10:00 univerzitní aula)

Fakulta restaurování (v Litomyšli) - pátek 17. ledna

(10:00 budova fakulty v Jiráskově ulici 3 v Litomyšli)

Den otevřených dveří - Univerzita Pardubice
Zdroj: ČT24
Autor: Zdenka Černá

Fakulta ekonomicko-správní - pondělí 20. ledna

(10:00 a 13:00 univerzitní aula)

Fakulta filozofická - čtvrtek 23. ledna

(9:00 a 11:00 v posluchárnách B1, B2, B3 a B4 dopravní fakulty, Studentská 95, Pardubice – dle příslušných oborů)

Fakulta elektrotechniky a informatiky - pátek 7. února

(10:00 budova fakulty na nám. Čs. legií 565)

Fakulty Univerzity Pardubice nabízejí uchazečům širokou škálu studijních oborů řady disciplín v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia – celkem v 63 studijních programech se 120 obory. Vloni přišlo na univerzitu přes 10 000 (10 355) přihlášek.

Do 51 oborů bakalářského studia (v 26 studijních programech) budou fakulty přijímat na 4 tisíce uchazečů/ středoškoláků, kteří budou mít v rámci studia možnost strávit i jeden nebo dva semestry na některé z 209 partnerských vysokých škol v zahraničí.

Během dnů otevřených dveří budou mít možnost zájemci o studium na vysoké škole v Pardubicích:

  • získat podrobné informace o studijní nabídce a přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015, o studijním zázemí a dalších podmínkách vysokoškolského studia a života na pardubické univerzitě, ale i o možnostech uplatnění po absolvování studia;
  • absolvovat PROHLÍDKY speciálních laboratoří a učeben fakult a moderního areálu univerzitního kampusu, v němž se nachází také univerzitní knihovna, vysokoškolské koleje i menza, tělovýchovný areál a další komfortní zázemí pro studium a volný čas vysokoškoláků;
  • seznámit se se zákulisím některých nabízených oborů interaktním způsobem na speciálních demonstračních stáncích, s ukázkami experimentů, laboratorních postupů, her a zajímavostí ze světa moderní vědy uskutečněných v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená
  • seznámit se s možnostmi studia osob se speciálními vzdělávacími potřebami (handikapovaných osob) v rámci programu, který připravila pro dny otevřených dveří akademická poradna a projekt Univerzita a kampus bez bariér.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice