Začínají zápisy prvňáků. Silný ročník má i Moravskoslezský kraj

Ostrava, Praha - Na základních školách dnes začínají zápisy dětí do prvních tříd. Podle odhadů ministerstva školství k nim přijde přes sto čtyřicet tisíc dětí narozených v roce 2008. Počet předškoláků v posledních letech narůstá. I v Moravskoselzském kraji jde o nejsilnější ročník za poslední roky. K zápisu by mělo přijít o několik stovek dětí více, než v minulém roce.

Podle informací Krajského úřadu Moravskoslezského školy v kraji očekávají celkem asi čtrnáct tisíc dětí. Loni to bylo třináct tisíc sedm set předškoláků.

Některé školy ve velkých městech řeší problém s nedostatkem míst, většina škol má ještě pořád dostatečné kapacity. Mnozí rodiče nedávají své potomky jen do škol, kam spádově patří, ale vybírají si ty, které jim vyhovují, například lepší jazykovou výukou nebo modernějším vybavením.

U zápisů mají děti prokázat dostatečnou školní zralost. Při jednoduchých úkolech jako navlékání korálků, vybarvování či krátkém rozhovoru tak učitelky ověřují, zda má předškolák dostatečně vyvinutou jemnou motoriku, dobře mluví a ovládá základní hygienické návyky. Nejčastějším důvodem odkladu školní docházky jsou logopedické vady.

Zápisy mohou školy pořádat kdykoliv od 15. ledna do 15. února. Rodiče musejí přinést rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Video Reportáž Alexandry Přečkové
video

Reportáž Alexandry Přečkové

Reportáž Alexandry Přečkové

Jak vybrat vhodnou školu pro dítě?