AVÍZO: Čtvrteční přednášky pro veřejnost na Univerzitě Pardubice

Ve čtvrtek 16. ledna odpoledne pokračuje prvními přednáškami letošního roku Univerzita volného času, kterou pořádá Fakulta filozofická Univerzity Pardubice pro veřejnost všech věkových kategorií. Témata přednášek budou „Rzeczpospolita v 16. století“ a "Alžbětinské divadlo a společnost". Další čtvrteční přednáška Univerzity Pardubice, součást volného cyklu o matematice, fyzice a příbuzných oborech, bude mít téma Setkání s Higgsovým Bosonem.

Univerzita volného času Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

Na 130 posluchačů má možnost vyslechnout v letošním akademickém roce 2013/2014 na 20 přednášek v deseti tříhodinových blocích zaměřených na SVĚT RANÉHO NOVOVĚKU 1500 - 1650. Prvních deset přednášek již posluchači vyslechli od září do prosince 2013.

Ve čtvrtek 16. ledna posluchači vyslechnou přednášky Mgr. Michala Téra, Ph.D. s názvem „Rzeczpospolita v 16. století“ a Mgr. Ladislava Víta na téma „Alžbětinské divadlo a společnost“.

Univerzita Pardubice - Univerzita volného času
Zdroj: ČT24
Autor: Zdenka Černá

Výuka probíhá jednou měsíčně vždy ve čtvrtek od 14:00 v kongresovém sálu rektorátu univerzity ve Studentské ulici 95 v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Fakulta chce zájemcům z řad veřejnosti představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické v Pardubicích. Letošní přednášky, které se konají 1x do měsíce, jsou zaměřeny zejména na svět raného novověku v letech 1500 až 1650 a posluchači se v nich seznámí např. s uměním a kulturou v éře třicetileté války, o rodech Habsburků a Rožmberků, historických zahradách a parcích a o osídlování Ameriky.

„Božská částice“ Higgsův boson

V novém roce pokračuje na Univerzitě Pardubice volný cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech. Ve čtvrtek 16. ledna 2014 ho zahájí SETKÁNÍ S HIGGSOVÝM BOSONEM.

Přednášející doc. RNDr. Jiřího Dolejší, CSc. z Ústavu částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy ve své přednášce SETKÁNÍ S HIGGSOVÝM BOSONEM vysvětlí význam této částice pro celý standardní model částicové fyziky.

"Přednáška začne lehkým úvodem do částicové fyziky, tedy do současných představ o tom,
jak mikrosvět vypadá, jak funguje a jak to poznáváme. Doc. Dolejší blíže představí Evropskou laboratoř pro částicovou fyziku CERN a práci velkých mezinárodních kolektivů v ní, představí urychlovač LHC a detektory ATLAS a CMS, na nichž byla existence Higgsova bosonu experimentálně doložena. Speciálně vysvětlí, proč jsou vědci trochu alergičtí na označení „božská částice“ a zmíní také příležitosti pro české techniky a firmy v laboratořích CERN," přiblížil téma přednášky předseda pardubické pobočky JČMF Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

Higgsův boson byl posledním chybějícím článkem ve standardním modelu částicové fyziky, který popisuje základní stavební kameny nám známé hmoty a síly mezi nimi působící. I za jeho předpověď byla v roce 2013 udělena Nobelova cena za fyziku Francoisi Englertovi a Peteru Higgsovi. Je tak symbolickým zakončením jedné etapy vývoje našeho poznání zákonů mikrosvěta.

Přednáška se konáve čtvrtek 16. ledna 2014 v posluchárně A2 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519), začínáv 17:00 hodina pořádá ji Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pro všechny zájemce o matematiku. Vstup je volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice