AVÍZO: Dny otevřených dveří na PEF ČZU v Praze

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze pořádá v pátek a sobotu 24. a 25. ledna 2014 Dny otevřených dveří určené především pro zájemce o bakalářské či navazující magisterské studijní obory. Zájemci se mohou účastnit besedy s vedením fakulty, fakultu si prohlédnout a setkat se se zástupci jednotlivých pracovišť či se projít areálem univerzitního kampusu.

Program Dnů otevřených dveří PEF ČZU v Praze

Pátek:

09.00 beseda s děkanem PEF – posluchárna E I

10.00 prohlídka fakulty (výchozí bod – hala před posluchárnami)

10.30 procházka areálem ČZU

11.00 beseda s děkanem PEF – posluchárna E I

12.00 prohlídka fakulty

12.30 procházka areálem ČZU

14.00 beseda s děkanem PEF – posluchárna E I 

Sobota:

09.00 beseda s děkanem PEF – posluchárna E I

10.00 prohlídka fakulty (výchozí bod – hala před posluchárnami)

10.30 procházka areálem ČZU

11.00 beseda s děkanem PEF – posluchárna E I

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Zdroj: ČT24
Autor: Pavla Rymešová

Informační materiály, které jsou k dispozici ve foyer fakulty:

• informace o studiu na PEF

• informace o jednotlivých studijních programech a oborech

• informace o přípravných kurzech na PEF

Pavla Rymešová, PEF ČZU Praha