Dobrovolní hasiči z Náchodska prokazovali své znalosti

V sobotu 25. 1. 2014  se v hasičské zbrojnici v Náchodě-Bělovsi prováděly zkoušky k získání odznaku hasič I.-III. stupeň a strojník. Zúčastnili se dále zástupci SDH Babí, SDH Jizbice a SDH Náchod, celkem asi 15 osob. 

Zkoušky měly dvě části - písemnou a ústní. Členy zkoušející komise byli členové okresní rady velitelů. Za SDH Běloves ve zkouškách uspěli a odznak tak získali: Hasič II. stupeň- Jiří David a Petr Hejzlar, Hasič III. stupeň a strojník - Bajer Lukáš, Kligl Patrik, Kligl Lukáš, Pařízek Dominik, Peš Michal  a strojník - Jiří David a Jiří Teichmann. Hasiči zkouškami prokázali své odborné znalosti, nezbytné pro provedení kvalitního zásahu v terénu. 

Jiří Polák, jednatel a kronikář SDH Běloves; Foto: Pavel Punar - velitel JSDH Běloves