Brno aktualizuje územní plán, lidé poslali tisíce připomínek

Brno - Už téměř pět set lidí poslalo přes osm tisíc připomínek k rozsáhlé aktualizaci územního plánu Brna. Nelíbí se jim například záměry radnice omezovat zeleň a umožnit rozsáhlejší výstavbu supermarketů. V boji proti navrhovaným změnám územního plánu se spojily i neziskové organizace, které pro veřejnost spustily webovou stránku. Vedení města naopak tvrdí, že výklad změn, jak je podávají občanské iniciativy, není pravdivý. Například zeleň se na stavební pozemky podle politiků nepromění.

„Náš web umožňuje poslat připomínky emailem nebo si je vytisknout a podat na úřadě. Zároveň upozorňuje na hrozby pro životní prostředí, které se skrývají v nepřehledných magistrátních dokumentech. Přestože radnice sama nepředložila občanům srozumitelné podklady a nedala možnost jednoduchého připomínkování, odpovídá lidem, že emailové připomínky nebude akceptovat,“ varoval Jiří Koželouh z Nesehnutí s tím, že úřad podle něj upřednostňuje formální náležitosti před obsahem. „Ale veřejnost se nemusí bát, že připomínky přes web jsou k ničemu. Nakonec o změnách územního plánu rozhodnou politici, a ti si ve volebním roce budou muset velmi zvážit, jestli ignorovat hlasy stovek či tisíců lidí,“ komentoval Koželouh.

Na co upozorňují občanské iniciativy?

  • Aktualizace územního plánu umožní rozsáhlejší výstavbu nákupních center. Supermarkety mají být údajně povolené téměř na všech typech ploch včetně lesů a zeleně. Některé zelené plochy v Brně se mají podle navrhované aktualizace proměnit v tzv. rekreační parky, část dokumentu o zeleni připouští komerční vybavení, které se v dokumentu definuje jako „pozemky, stavby a zařízení pro obchodní činnost a služby do 5 000 m2 prodejní plochy nebo do 10 000 m2 s uspořádáním obchodní galerie“.
  • Bude možná výstavba bytových domů ve čtvrtích, kam architektonicky nezapadnou. Velká bytovka má vyrůst třeba na náměstí Míru ve vilové Masarykově čtvrti.
  • Zatímco dosavadní územní plán povoluje využívat vnitrobloky jen pro zeleň a hřiště, radnice tam teď chce povolit parkování.
  • Město předložilo složité podklady se zásadními změnami pro život lidí, ale hodlá je projednat na jediné besedě.

Video Opoziční zastupitel Martin Ander (SZ) o územním plánu
video

Opoziční zastupitel Martin Ander (SZ) o územním plánu

Lidé se budou moci k plánovaným změnám vyjádřit 4. února na veřejné besedě. Další besedu pořádají i neziskové organizace. Lidé mohou upravený návrh územního plánu připomínkovat přes web nebo podáním na podatelnu magistrátu do 11. února.

Magistrát pořádá besedu s veřejností 4. února v 17 hodin v jednacím sále Zastupitelstva města Brna. Veřejné projednávání bude on-line přenášeno prostřednictvím www.brno.cz.

Nesehnutí s podporou iniciativy Žít Brno pořádá debatu v úterý 28. ledna v 17 hodin v Uměleckoprůmyslovém muzeu na Husově 14.


Vedení města námitky aktivistů, že magistrát plánované změny dostatečně neprojednal s veřejností, odmítá. „Věřím, že lidé v městě Brně nepotřebují Nesehnutí a občanské iniciativy k tomu, aby se na cokoli zeptali či vznesli připomínku přímo na příslušný odbor Magistrátu města Brna. Považuji za “strašidelné„ některé výklady návrhů změn územního plánu, které mě dosud nenapadly a ani nenapadnou. Například, že po schválení aktualizace bude možné postavit v parku či v lese supermarket,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Macek (ČSSD), do jehož gesce oblast územního plánování a rozvoje spadá.

Vedení města se brání připomínkám občanských iniciativ

  • Návrh je zpracován urbanisty a architekty dle jejich názoru, jak by se po dvaceti letech mělo v městě Brně z hlediska územního plánování něco změnit dle dosavadního vývoje. Je to jen návrh, který se zhodnotí, posoudí a třeba i změní. Změny v aktualizaci schválí následně Zastupitelstvo města Brna.
  • „Žádné pozemky v zeleni se aktualizací nemění na stavební pozemky, takže není co vracet zpět,“ uvedl náměstek Ladislav Macek (ČSSD)
  • "Došlé připomínky a návrhy, jak přímo od jednotlivých občanů, tak i případně z privátního webu, mají pro zpracovatele změn Územního plánu města Brna stejnou váhu a stejný proces posuzování a projednávání," dodal Macek.
  • V současnosti je již vystaven upravený návrh změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Pro veřejnost je k dispozici v budově Magistrátu města Brna (Kounicova 67, v zasedací místnosti č. 426) až do 11. 2. 2014. Vždy je zde přítomna služba, která poskytne odpovědi na základní dotazy.

Podle vedení města byly plány na aktualizaci schváleny již v roce 2009, zpracovaný návrh změn byl zveřejněn v první polovině loňského roku. „Celý druhý půlrok 2013 probíhala nesčetná jednání a projednávání návrhů, nejen z úrovně magistrátu, ale i na městských částech,“ potvrdil mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára. 

Společný web brněnských občanských iniciativ najdete na adrese www.mampripominky.cz.

Aktualizace územního plánu na webu města je dostupná zde.


Územní plány aktualizují i další města

Na novém územním plánu pracují téměř všechna okresní města na jihu Moravy. V Blansku by mělo být hotovo letos na podzim, do půl roku by chtěli mít nový plán i ve Znojmě. Břeclav má stále původní územní plán z roku 1995, který ovšem během let prošel řadou dílčích změn. I tamní úřad teď připravuje plán nový, stejně tak i Vyškov. Relativně nový územní plán mají v Hodoníně, kde ho kompletně obměnili v roce 2012. Nyní plán prochází dílčími úpravami.