AVÍZO: Přednáška Univerzity Pardubice pro veřejnost: Konec Pražského jara

I v novém roce pokračuje cyklus diskusních večerů Kavárna Universitas, studenti Univerzity Pardubice připravili na úterý 28. ledna 2014 od 19:00 hodin v Klubu 29 (Divadlo 29, ulice Svaté Anežky České) přednášku PhDr. Bárty Konec Pražského jara – od srpna 1968 do srpna 1969.

Do lednové kavárny pozvali studenti Univerzity Pardubice PhDr. Milana Bártu, se kterým mohou posluchači diskutovat o nadějích spojených se změnami komunistického režimu, k nimž došlo v průběhu Pražského jara 1968. Tyto naděje byly násilně ukončeny invazí armád pěti států Varšavské smlouvy. Během následujících měsíců docházelo k postupnému odbourávání reforem a návratu ke „starým pořádkům“, které byly označovány jako „normalizace“. Tento proces nebyl jednoduchý a přímočarý.

PhDr. Bárta se ve své přednášce Konec Pražského jara – od srpna 1968 do srpna 1969 pokusí odpovědět na otázku, proč a jak došlo k tomu, že za rok následující po srpnu 1968, kdy se proti okupaci Československa postavila drtivá většina občanů včetně stranického a státního vedení, proti demonstrantům zasahovaly čs. ozbrojené složky, které si mnohdy počínaly velmi brutálně. 

„Existovala možnost pokračovat v reformním programu, byť v omezené míře? Měly projevy nespokojenosti a vystoupení veřejnosti, protestující proti novému vedení komunistické strany a jím uplatňované politice, naději na úspěch? Na tyto a spoustu dalších otázek dostanou posluchači odpověď od doktora Bárty“, uvedla jedna ze studentských organizátorů Kateřina Šraitrová.

PhDr. Milan Bárta vystudoval učitelství, obor dějepis a český jazyk pro střední školy, na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem. Pracoval na Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, nyní působí v Ústavu pro studium totalitních režimů, je vedoucím oddělení zkoumání komunistické totalitní moci. Zabývá se průběhem a potlačením Pražského jara a působení Státní bezpečnosti v Československu v letech 1945 - 1989.

Cyklus neformálních diskusních večerů vědců a zájemců o vědu a vědění z řad široké veřejnosti je pořádán v rámci projektu nesoucího název Brána vědě/ní otevřená – BRAVO.

Klub 29 – Začátek v 19 hodin. Vstup je volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice