Workshop pro středoškoláky na Dopravní fakultě Univerzity Pardubice

Pro studenty středních odborných škol zaměřených na technické obory připravila Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice speciální dvoudenní WORKSHOP. V něm středoškolákům přiblížuje nejrůznější konstrukční materiály a současně je provádí novými laboratořemi Výzkumného a vývojového centra dopravní fakulty v Doubravicích.

Speciální dvoudenní workshop začíná v úterý 28. ledna a pokračuje ve středu 29. ledna v nových laboratořích a posluchárnách Výukového a výzkumné centra Dopravní fakulty Jana Pernera v Doubravicích. Stovka středoškoláků se podívá na základní vlastnosti materiálů, pozná např. rozdíly v mechanických vlastnostech v závislosti právě na struktuře a zjistí, co znamená únava kovových materiálů a jaká je jejich životnost.

„Hlavním smyslem workshopu je ukázat studentům souvislost mezi strukturou materiálu a jeho užitnými vlastnostmi. Pozornost zaměříme také na možnosti změn mechanických vlastností v důsledku změny mikrostruktury materiálu. V teoretické a praktické části si také ukážeme možnosti konstrukčního lepení kovových materiálů a předvedeme si stabilitu tenkostěnných skořepin,“ popisuje náplň workshopu jeden z organizátorů doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D. z Katedry mechaniky, materiálů a částí strojů dopravní fakulty.

Workshop Dopravní fakulty Univerzity Pardubice
Zdroj: ČT24
Autor: Zdenka Černá

„Kromě toho vezmeme studenty také do nového výzkumného a vývojového centra, kde jim například ukážeme konstrukci elektrické lokomotivy, jak se překlápí vozidlo, jak je možno zatěžovat most, aniž by po něm jezdila vozidla, a další simulace, které slouží k ověření pevnosti a životnosti konstrukcí v dopravní technice,“ dodává doc. Ing. Švanda, Ph.D.

V praktické části si pak studenti sami vyzkouší, co je mez pevnosti a mez kluzu, jak se připravuje metalografický vzorek a jak se pracuje s optickým mikroskopem, díky kterému budou moci pozorovat např. mikrostruktury skutečného japonského meče.

Workshop Dopravní fakulty Univerzity Pardubice
Zdroj: ČT24
Autor: Zdenka Černá

Workshop je po oba dva dny (28. a 29. 1.) otevřen nejen středoškolákům a zájemcům o svět konstrukčních materiálů, ale všem, kteří se chtějí dozvědět něco nového a rozšířit tak obzor svého vědění.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice