Výstava v městské galerii hledá intimitu mezi lidmi

Ostrava – Nová Městská galerie Ostrava uspořádala v bývalém plynojemu Gong v industriálním areálu Dolních Vítkovic druhou výstavu. Přehlídka prací od osmnácti autorů různých generací z celé republiky i z Německa se jmenuje Intimní interakce a jejím tématem jsou intimní vztahy mezi lidmi. Mezi vystavujícími je například Tomáš Císařovský, Ivana Lomová, Ivan Kovanda nebo Eva Koťátková, kurátorem je Ladislav Kesner.

„Idea výstavy vyvstala loni na jaře, kdy jsme s týmem psychiatrů a neurovědců připravovali experimentální studie, které pomocí zobrazovacích metod sledují empatické reakce na postavy v obrazech,“ řekl Kesner. Když pak sestavoval databázi stimulujících obrazů z různých historických období, uvědomil si, že v současném umění se zobrazení intimní komunikace dvou či více lidských bytostí objevuje jen vzácně. Umělci se věnují hlavně otázkám vlastní existence, sociálním a politických tématům.

Oslovení umělci zachycují různými výtvarnými a intermediálními prostředky intimitu partnerskou, přátelskou, rodičovskou nebo pečovatelskou, věnují se vztahům cizích lidí ve veřejném prostoru. Například Eva Koťátková přiblížila zážitek z několikaměsíční komunikace se sousedkou, kterou nikdy neviděla. Psaly si vzkazy a nechávaly je na okenním parapetu.

Fotografka Libuše Jarcovjáková vystavila fotografie, které zachycují umírání její matky. Starala se o ni společně se sestrou po mozkové mrtvici. „Původně jsem vůbec nezamýšlela ty fotografie publikovat, ale posléze se ukázalo, že jejich výpovědní hodnota je silná. Jedna známá mi třeba napsala, že poté, co viděla moje fotky, ihned šla navštívit mámu. Pochopila jsem, že to má význam,“ uvedla fotografka.

Kdo vystavuje na Intimní interakci?

Hynek Alt, Aleksandra Vajci, Tomáš Císařovský, Sylva Francová, Libuše Jarcovjáková, Klárka Jirková, Kateřina Vorlová, Maxim Kopf, Eva Koťátková, Jiří Kovanda, Ivana Lomová, Kamila Musilová, Ján Rečo, Malissa Steckbauer, Ivana Štenclová, Michaela Thelenová, Petra Vargová, Tereza Velíková


Kurátor vybral i umělce, kteří poukazují na bariéry či nemožnost intimních vazeb, případně situují problémy intimity do sociálního kontextu. „Jádro výstavy však patří dílům, které se soustředí na ony zdánlivě prosté momenty afektivní interakce v intimním vztahu. Cílem je tedy učinitt viditelným to, co viditelné není a divákovi nabídnout mnohovrstevný prožitek a reflexi vlastních životních postojů a vztahů,“ shrnul umělecký manažer galerie Marek Pokorný, který začal galerii nazývat PLATO - platforma pro současné umění.

Historie Městské galerie Ostrava

Galerie vznikla v roce 2013, provozovatelem je sdružení Trojhalí Karolina, jehož členy jsou město Ostrava, Moravskoslezský kraj a sdružení Dolní oblast Vítkovice. Cílem je prezentovat špičkové současné domácí i zahraniční výtvarné umění. Hlavní výstavní prostory jsou aula Gong a historická budova Trojhalí Karolina. Zastupitelé dali galerii dotaci 35 milionů korun na tři a půl roku. Formu galerie kritizovalo občanské Sdružení Kunsthalle v čele s výtvarníkem a Jiřím Surůvkou a majitelkou klubu Fiducia Ilonou Rozehnalovou, kteří o zřízení městské galerie roky usilovali. Nelíbí se jim, že galerie není stoprocentně městská, kritizují, že město bude platit miliony za pronájem Gongu a další věci. Oceňují však, že vedení Ostravy vybralo jako uměleckého manažera významného výtvarného kritika a kurátora Marka Pokorného, který roky řídil Moravskou galerii v Brně a byl jedním z kandidátů na ředitele Národní galerie. První vlastní výstavní projekt chystá Pokorný na červen letošního roku.

Další plány Galerie města Ostravy

- Zvukový projekt rektora Akademie výtvarných umění Tomáše Vaňka v Trojhalí Karolina

- Instalace současného finského umělce Marcuse Coppera zaměřená na tragédii ruské       atomové ponorky Kursk

- Výstava malíře Vladimíra Houdka

- Výstava módní návrhářky Denisy Nové

- Výstava ruské umělkyně Iriny Koriny, která vytváří prostorové instalace z materiálů na    jedno použití

- Skupinová výstava Bezruč


Marek Pokorný - umělecký manažer Galerie města Ostravy
Zdroj: ČT24

Výstava Intimní interakce potrvá do 27. dubna. Předchozí expozici Davida Michalka a Miloše Šejna vidělo v Gongu za necelý měsíc před tři tisíce tři sta lidí. Vstupné se zatím neplatí.

Fotografie z první výstavy v Městské galerii Ostrava:

Video Reportáž Venduly Horníkové
video

Reportáž Venduly Horníkové