Ministerstvo nestíhá posuzovat žádosti účastníků 3. odboje

Luhačovice - Čekatelé na osvědčení o účasti v protikomunistickém odboji bojují pro změnu s časem. Mnohým je totiž už přes 90 let a ministerstvo obrany nestíhá žádosti posuzovat. Zákon, který umožňuje úspěšným žadatelům zvýšit vdovský důchod, přitom platí už přes dva roky. Za tu dobu úředníci ministerstva obrany vyřešili ze čtyř tisíc žádostí zhruba čtvrtinu. Někteří žadatelé se proto obávají, že se státního příspěvku ani nedožijí.

Jednou z čekatelek je také 92letá Marie Majzlíková z Luhačovic. Její zesnulý manžel byl v 50. letech třikrát zatčen, prošel třinácti věznicemi a pracovními tábory. Žádost, aby stát uznal Bohumila Majzlíka za účastníka odboje proti komunistickému režimu, podala paní Majzlíková už 18. listopadu 2011. Dodnes se ale žádného vyjádření nedočkala. „Takový nevděk vůči manželovi i vůči všem, kteří to zažili,“ ohodnotila otálení úředníků Marie Majzlíková.

„Od roku 2011 máme 4049 žádostí, přičemž jsme jich vyřídili 1370,“ vypočítal náměstek ministra obrany Daniel Koštoval. Aby mohli úředníci ministerstva žádosti vyhovět, musí si nejprve vyžádat celou řadu archivních dokumentů. Administrativě nepomáhají ani časté personální změny. Před 28 měsíci podanou žádost bude nyní zkoumat už třetí vedení v rámci ministerstva.

Bohumil Majzlík, jeden z účastníků boje proti komunismu
Zdroj: ČT24

Marie Majzlíková se s průtahy jen těžce smiřuje, mnozí lidé s podobným osudem a v podobném věku se totiž příspěvku ke vdovskému důchodu nikdy nedočkali. Nové vedení ale přislíbilo, že zkusí posuzování žádostí zrychlit. Jestli to bude možné, má ale určit teprve audit, který potrvá další týdny až měsíce.

Zákon o tzv. třetím odboji zaručuje už déle než dva roky odškodnění pro účastníky odboje i jejich příbuzné. Pozůstalí, například vdovy či vdovci, mohou na ministerstvo obrany poslat žádost o jednorázový finanční příspěvěk. Pokud jí vedení vyhoví, získají 50 tisíc korun.

Video O žádostech hovoří náměstek ministra obrany Daniel Koštoval
video

O žádostech hovoří náměstek ministra obrany Daniel Koštoval

Ocenění za III. odbojÚčastníci odboje, jejichž žádosti ministerstvo obrany vyhoví, obdrží 100 000 korun, pozůstalí po nich pak poloviční částku. V případě, že by měli odbojáři důchod nižší než průměrný, bude jim na průměrný dorovnán.


Zda má žadatel či žadatelka nárok na státní příspěvěk, posuzuje ministerstvo obrany, informace ale čerpá od Ústavu pro studium totalitních režimů nebo z Archivu bezpečnostních složek. Potřebné dokumenty jim poskytuje také Národní archiv či Vojenský ústřední archiv. Právě dlouhotrvající dokazování je hlavním důvodem, proč posouzení jedné žádosti trvá v řádu měsíců i let.

Informační linka Ministerstva obrany ČR k třetímu odboji - 973 217 224.


Komu bude žádost o uznání statusu bojovníka proti komunismu zamítnuta, může se obrátit na takzvanou etickou komisi, která ji znovu posoudí.

Třetí odboj

Památník obětem třetího odbojeZákon z roku 2011 považuje za odboj a odpor proti komunismu takovou činnost, která byla vykonávána v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, a která byla motivována „politickým, náboženským nebo mravním demokratickým přesvědčením“, a zároveň vyvíjena s cílem "odstranit, výrazně oslabit či narušit anebo jinak poškodit komunistickou totalitní moc v Československu a obnovit svobodu a demokracii". Aby byla některá z protikomunistických činností uznána za odboj a odpor proti komunismu, musí zároveň odpovídat některé z následujících forem:

  • ozbrojený boj, provádění sabotáží, spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou, převaděčství
  • autorství petic a veřejných vyjádření, jejich tisk a rozšiřování
  • aktivní zapojení do činnosti skupiny, jejíž členové vykonávali některou z činností uvedenou výše
  • zastávání veřejných postojů, které bránily udržení komunistického režimu, pokud za ně byl jejich nositel postižen vážnou formou perzekuce