Změna zákona omezuje pobyt dětí v Klokánku. Půjdou do ústavu?

Dolní Benešov - Zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek, které poskytuje rodinnou péči dětem v krizové situaci, je v nejistotě kvůli novele občanského zákoníku platné od letošního roku. Podle jednoho z paragrafů mohou děti v Klokánku zůstat maximálně půl roku. Pokud se po uplynutí této doby nemohou vrátit domů, nebo se pro ně nenajde náhradní rodina, hrozí jim ústavní péče, což je proti slibům státních orgánů. Klokánek v Dolním Benešově má ještě jeden problém navíc – více dětí než nový zákon o sociálně právní ochraně dětí povoluje.

Některé děti žijí v Klokánku v Dolním Benešově několik let. Do konce minulého roku zákon pobyt dětí v podobném zařízení neomezoval.

„V bytě, který mám na starosti, mám děti, které jsou tady tři roky. Nedovedu si představit, že bych jim teď řekla, že mají jít pryč,“ řekla „pečující teta“ Lenka Hniličková.

„Nechceme tady děti držet, chceme je předat do trvalého prostředí.“

Podle odborníků, kteří zákon novelizovali, je žádoucí, aby pečovatelé z Klokánku složitou situací svěřenců vyřešili do půl roku. „Ne vždycky se to ale daří do půl roku. Nechceme tady děti držet za každou cenu, ale máme zájem, abychom je předali do trvalého prostředí,“ uvedl zástupce vedoucí Klokánku v Horním Benešově Kamil Nevřela.

Ministryně spravedlnosti Halena Válková z hnutí ANO uvedla, že expertní komise, která novelu posuzovala, dospěla k závěru, že děti mohou být do zařízení typu Klokánek umisťovány skutečně jen na půl roku, ale může se to dít i opakovaně. Soudy musí podle ní situaci sledovat a nejpozději do šesti měsíců o dítěti rozhodnout. „Ze zprávy expertní komise jednoznačně vyplývá, že umístění dítěte v jiné péči než ústavní má prioritu,“ ujistila už dříve ministryně. Jestli to tak bude v praxi, je velkou otázkou.

Horní Benešov má zatím výjimku

Klokánek v Dolním Benešově, který je jediný v Moravskoslezském kraji, nesplňuje zákon také co do povoleného počtu dětí. Je jich tam momentálně třicet dva, zákon stanovuje maximální počet dětí dvacet osm. „Vyplývá to ze snahy zajistit individuální přístup a zkvalitnění poskytovaných služeb,“ prohlásila Kateřina Šlesingerová z Ministerstva práce a sociálních věcí. Zatím dostal Klokánek v Dolním Benešova výjimku.

Co je Klokánek?

Klokánek je zařízení Fondu ohrožených dětí, které s pověřením Ministerstva práce a sociálních věcí poskytuje dětem v krizové situaci namísto ústavní péče na přechodnou dobu rodinnou péči. Děti od novorozeňat po mládež do osmnácti let přijímají na základě žádosti rodičů, soudů, odborů sociální péče i samotných dětí. Klokánky mají nepřetržitý provoz. První Klokánek vznikl v roce 2000 v Žatci. V současné době jich je v republice šestnáct. Fond ohrožených dětí přijímá, na rozdíl od ústavů, sourozence bez ohledu na věk. O tři až čtyři děti, které obývají jeden byt, se střídavě starají dvě tety nebo strýcové. Asi šedesát procent dětí se po určité době vrací k rodičům, zhruba třicet procent jde do náhradní rodinné péče, zbytek končí pobyt s dosažením dospělosti, případně je hospitalizován v nemocnici či přijat do ústavu.


Video Reportáž Ivy Piskalové
video

Reportáž Ivy Piskalové