Zahrádkáři z Boskovic hodnotili uplynulý rok

Velký sál boskovické Sokolovny obsadili ve středu 12. února místní zahrádkáři, aby na výroční členské schůzi zhodnotili minulý rok a zvolili nový výbor základní organizace. Příchozí vítaly příjemné tóny hudby pana Jaroslava Molta.

Úvodem se ujal slova předseda organizace Ladislav Nezval, přivítal tajemnici Územní rady ČZS Ing. Zdeňku Kotkovou a Josefa Janků z Arboreta Šmelcovna. Začátek zpestřila svým pěveckým vystoupením studentka místní Střední pedagogické školy Barbora Janků.

Minutou ticha uctilo plénum zesnulé členy, především obětavého jednatele ZO Josefa Šafáře. 

Zprávu o výsledcích ZO za rok 2013 přednesla jednatelka Věra Bártová. Zhodnotila odborné pěstitelské přednášky, tématické zájezdy do Brodku u Konice, Javoříčka a blízkých jeskyní, na jarní a podzimní Flóru Olomouc, návštěvu mezinárodního zahradnického veletrhu v Rakousku. Zmínila Pátou regionální výstavu ovoce a okrasných dřevin v Arboretu Šmelcovna, kde měli místní zahrádkáři 82 vzorků, výtvarnou soutěž pro děti Náš život na zahrádce, jíž se zúčastnilo 342 žáků všech místních škol a charitního zařízení Betany, některé práce se dostaly až do Prahy a umístily se na pěkných místech.

Představila osmnáctičlenný kroužek mladých zahrádkářů, o jehož činnost je stále větší zájem. Vede jej Ing. Josef Kostelecký, Mgr. Martina Lukešová, Ing. Eva Bělehrádková a velký podíl na jeho činnosti má Zdena Slámová. V soutěžích se mladí zahrádkáři umísťují vždy na předních místech.

Po schválení usnesení, které přednesl Bohuslav Šindelka, začala volná zábava s občerstvením a losováním hodnotných cen. K tanci a poslechu zahrál Jaroslav Molt se svými přáteli.

Luboš Sušil, Boskovice