AVÍZO: Přednáška Dany Drábové na Univerzitě Pardubice

Ve úterý 25. února 2014 zavítá na Fakultu elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová s přednáškou „Člověk a energie“.

Přednáška se koná od 14 hodin v posluchárně H1 v budově Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice na náměstí Čs. legií 565 v centru Pardubic. Se studenty  bude Ing. Dana Drábová, Ph.D.,Dr.h.c. debatovat o energii, jejích zdrojích a využitelnosti.

Přednáška Dany Drábové na Univerzitě Pardubice
Zdroj: ČT24
Autor: Zdenka Černá

„Tato přednáška je jednou ze série besed, ve kterých doktorka Drábová seznamuje studenty s rostoucími nároky populace na dostupnost a množství elektrické energie, kterou již nelze z primárních neobnovitelných zdrojů pokrýt, s hrozbami rozsáhlých výpadků sítě ve vyspělých zemích, se způsoby využívání obnovitelných zdrojů energie a s provozem a bezpečností jaderných elektráren,“ popisuje téma přednášky Mgr. Žaneta Nerudová z Fakulty elektrotechniky a informatiky.

První dáma jaderné fyziky v ČR přezdívaná „Jaderná lady“ nepřednáší na Univerzitě Pardubice poprvé, o svém oboru úspěšně diskutovala s pardubickými studenty již v minulých letech. Její přednášky vzbudily mezi studenty vždy velký zájem, zaujaly také odborníky a laickou veřejností. Právě i za tuto neúnavnou propagaci vědy a techniky, hlavně mezi středoškolskou a vysokoškolskou mládeží, obdržela Dana Drábová v roce 2013 na Technické univerzitě v Liberci čestný doktorát.

Vstup na přednášku je volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice