AVÍZO: Kavárna Universitas aneb Na slovíčko s vědcem v Pardubicích

Studenti Univerzity Pardubice připravili na středu 26. února 2014 od 19:00 hodin v Klubu 29 (Divadlo 29, ulice Svaté Anežky České) další z cyklu diskusních večerů Kavárna Universitas s  přednáškou prof. Holčapka Hmotnostní spektrometrie v analýze lipidů a její využití při hledání biomarkerů závažných onemocnění.

Obor hmotnostní spektrometrie patří mezi nejrychleji se rozvíjející oblasti analytické chemie v posledních letech. Díky velké konkurenci jsou na trh uváděny nové přístroje se stále lepšími parametry včetně zcela nových instrumentálních konceptů, což se pak následně promítá do rozvoje jednotlivých oblastí analytické chemie či dalších aplikačních oblastí v biochemii, biologii či medicíně.

„Profesor Holčapek se pokusí posluchačům vysvětlit, co je hmotnostní spektrometrie a lipidomická analýza a jak je lze využít při studiu závažných onemocnění, jako je rakovina, kardiovaskulární choroby, diabetes, lysozomální poruchy a další,“ uvedla jedna ze studentských organizátorů Kateřina Šraitrová.

Prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. vystudoval analytickou chemii na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kde od roku 2009 působí v pozici profesora. Zabývá se hmotnostní spektrometrií a kapalinovou chromatografií při studiu struktury organických, bioorganických a organometalických sloučenin. Je členem několika národních i mezinárodních vědeckých společností a autorem bezpočtu odborných příspěvků. Za svoji vědeckou práci obdržel několik cen a uspěl i v programu Evropské výzkumné rady.

Klub 29 – Začátek v 19 hodin. Vstup je volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice