AVÍZO: Na Univerzitě Pardubice se bude diskutovat o stárnutí české populace

Ve čtvrtek 27. února 2014 pokračuje na Univerzitě Pardubice volný cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech demografickou exkurzí do historie i budoucnosti českého národa v přednášce O stárnutí české populace.

Přednášející Mgr. David Brebera z Ústavu matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní ve své přednášce O STÁRNUTÍ ČESKÉ POPULACE provede posluchače historií českého národa z pohledu statistik, pravděpodobností a úmrtnostních tabulek od počátku 20. století s výhledem k roku 2100.

„Mgr. Brebera promluví o počtu obyvatel, stromech života, naději na dožití, mírách porodnosti a jediném dítěti v rodině. Pokusí se odpovědět na otázky, kolik nás bude za 100 let a proč nebo v kolika letech vlastně půjdeme do důchodu podle překvapivého ministerského návrhu,“ přiblížil téma přednášky předseda pardubické pobočky JČMF Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

Poprvé v celé historii existence naší civilizace lidstvo jako celek zažívá fenomén, který demografové pojmenovali jako stárnutí. Z demografického hlediska je stárnutí populace proces, v jehož průběhu se postupně mění věková struktura obyvatelstva určité geografické jednotky takovým způsobem, že se zvyšuje podíl osob starších 60 nebo 65 let a snižuje se podíl osob mladších 15 let.

Přednáška se koná ve čtvrtek 27. února 2014 v posluchárně A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519), začínáv 17:00 hodin a pořádá ji Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pro všechny zájemce o matematiku.

Vstup je volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice