Poběžovičtí žáci navštívili Klenčí pod Čerchovem

ZŠ Poběžovice realizuje od března roku 2013 projekt, jehož cílem je ukázat žákům krásy regionu a motivovat je ke zlepšení místa, kde žijí. Do projektu jsou zapojeny čtyři školy, které vytvořily výukové materiály a pracovní listy. Projektový tým připravil pro žáky II. stupně řadu exkurzí. Jedna žáky zavedla do obce Klenčí pod Čerchovem. Žáci se tak mohli seznámit s místními pamětihodnostmi, přírodními krásami a osobnostmi, které jsou s touto lokalitou spojeny. Zaujala především expozice spisovatele Jindřicha Šimona Baara a místní národopisné muzeum. Žáci si vše pečlivě fotografovali a natáčeli.

Video Návštěva Klenčí pod Čerchovem
video

Návštěva Klenčí pod Čerchovem