V Dobříši vzniká muzeum rukavičkářské výroby

V Dobříši vzniká muzeum rukavičkářské výroby. Pokud půjde všechno podle plánu, otevřeno by mohlo být v druhé polovině roku 2014. První myšlenka vzniku muzea se objevila již na podzim roku 2011 na podnět současného zastupitele města Radka Vystyda. Rukavičkářská tradice je s městem Dobříš spjatá bezmála 150 let. Rukavičkářská výroba přispěla bezesporu k celkovému rozvoji města a ovlivnila mnohé životy místních občanů. Postarala se o zviditelnění Dobříše i za hranicemi naší republiky. 

Během loňských Májových slavností proběhla prezentace výroby rukavic včetně dobové fotodokumentace. Součástí akce byla také možnost podpořit svým podpisem právě vznik muzea rukavic. Jen během této akce se nasbíralo okolo 500 podpisů. „Velký zájem návštěvníků naší rukavičkářské prezentace nás ještě více v našem záměru utvrdil“, říká Radek Vystyd. I na letošních slavnostech se můžete na obdobnou prezentaci výroby rukavic těšit. 

V květnu 2013 v Dobříši vzniklo nové občanské sdružení – Muzejní spolek Dobříšska o.s. s cílem prosadit prvotní myšlenku  - vybudovat v Dobříši takové muzeum, kde se bude moci výroba rukavic veřejně prezentovat. Spolek již aktivně zažádal o finanční podporu v rámci dotačních programů.

Realizace projektu je v plném proudu. Vhodné prostory se našly v Kopáčkově domě přímo na náměstí. Pokud půjde všechno podle plánu, otevření nového muzea se dočkáme v druhé polovině roku 2014. Kromě expozice zaměřené na rukavičkářské řemeslo bude v muzeu k vidění expozice židovství, vodohospodářství či historické sbírky fotografií. Přízemí oživí kavárna v rukavičkářském stylu či interaktivní místnost pro konání veřejných akcí včetně dětských programů.

Věříme, že expozice výroby rukavic přispěje k uchování povědomí o rukavičkářské tradici i pro následující generace. Rukavičkářské řemeslo tak nezůstane zapomenuto. A v neposlední řadě jsme přesvědčeni, že vybudování nového muzea v centru města dodá městu na atraktivnosti z hlediska turistického ruchu. 

Helena Housková a Eliška Březinová, Dobříš