Masopustní akce v Mladkově

Stará škola v Mladkově u Boskovic oslaví letos sto let. K tomu se připravuje řada akcí. Ale i nyní v historické budově ruch neutichá. Třeba v neděli 2. března patřila dětem. Po dvouleté přestávce se zde konal maškarní karneval. Ještě předtím, v sobotu 1. března, oživil vesnici asi padesátičlenný masopustní maškarní průvod.

Masopustní maškarní průvod

V sobotu 1. března oživil vesnici asi padesátičlenný masopustní maškarní průvod. K tomu předsedkyně Osadního výboru Mladkov Zdena Boháčková říká: „U každé chalupy se dle dávné tradice pojedlo, popilo, pozvali jsme všechny na večerní posezení do školy. Odpolední akce trvala asi tři hodiny, přitom jsme stihli obejít celou obec. Tentokrát se zúčastnilo hodně mladých i nových obyvatel, což je příslibem oživení starobylých zvyků a společenského života. Naše obec má jen tři stovky obyvatel, proto je počet zúčastněných úspěch.“

Masopust v Mladkově
Zdroj: ČT24
Autor: Luboš Sušil

Průvod jako obvykle vedl starosta místních hasičů Bedřich Antl, zpestřil jej pár vodníků v maskách prezentovaný dvěma ženami, jmenovitě Janou Hudcovou a Evou Vondálovou. Na důkaz své návštěvy zanechaly u všech domů barevné pentličky.

Zdena Boháčková ocenila přítomnost nových masek. Připomenula kobylku, medvěda, kohouta, různá zvířátka, dýně a další.


Maškarní karneval v neděli 2. března

V úvodu maškarního karnevalu mohli mladí i staří zhlédnout půvabné pohybové vystoupení nejmenších dětí z mateřské školy Boskovice pracoviště Bílkova.

„Vítáme Vás na mladkovském dětském karnevale, je nám ctí, že můžeme s mateřskou školou a souborem Srdíčko akci zahájit,“ uklidnily štěbetající dav učitelky. Pohybová ukázka vrátila všechny do šedesátých let minulého století, kdy na scéně swingové hudby zářil trumpetista a zpěvák Louis Daniel Armstrong (1901–1971). Chlapci s malými stříbrnými trumpetkami a bílými kapesníky parodovali černošského umělce, zatímco dívky tancovaly. Cvakaly fotoaparáty, bzučely kamery. Rodičové chtěli zachytit vzácné bezstarostné okamžiky a skvělé výkony svých ratolestí.

Vystoupení dětí bylo odměněno zaslouženým bouřlivým potleskem a jásotem.

„Děkujeme, děti jsou velmi šikovné,“ pochválila úvod předsedkyně Osadního výboru Mladkov Zdena Boháčková.

A pak se rozběhl pravý karnevalový rej. Úvodní tradiční rej masek střídaly různé soutěže, prolézačky a tanečky.

Převleky byly nápadité, na parketu se objevil ježek, pirát, různí motýli, princezny, dýně, zajíc a další. Na otázku, z jakého království je, odpověděla pohotově jedna z princezen: „Z Mladkovského.“ Sálem zazněl veselý smích.

Zdena Boháčková upřesnila: "Našich dětí bylo asi pětadvacet, vystupovalo třiadvacet předškoláčků z mateřské školy pod vedením učitelek Ivany Havelkové, Luďky Maškové a Naďi Čániové.

Celé to třídenní masopustní veselí, jež začalo v pátek plesem, pořádal Sbor dobrovolných hasičů společně s TJ Sokol a Osadním výborem Mladkov.

Zdena Boháčová na závěr pozvala přítomné na nejbližší kulturní akce: „Hned 22. března zde pro dospělé vystoupí divadelní soubory, akci pořádá nové zatím desetičlenné občanské sdružení Mlátek, jehož předsedou je Ing. Ondřej Válka. Koncem srpna potěší naše nejmenší Dřevěné divadlo Jana Hrubce. Jsem přesvědčena, že se nám díky Mlátku podaří navázat na tradici místního divadla. Přeji všem, aby se v naší obci dobře žilo a vzkvétal společenský ruch. Nastupující mladá generace je toho díky své vzrůstající aktivitě příslibem.“

Luboš Sušil, Mladkov; Snímky - Zdena Boháčková a Luboš Sušil