Galerie PLATO chce přiblížit poezii složitého konceptu Jana Šerýcha

Ostrava - Galerie města Ostravy PLATO otevírá výstavu Jan Šerých WYSIWYG. Je to první expozice, kterou kurátorky připravil umělecký manažer nové galerie Marek Pokorný. Šerýcha si pro Ostravu vybral jako jednoho z nejpodnětnějších tvůrců současného umění. Typická je pro něho mnohost výrazových prostředků od malby po instalace, videa či zvuky, minimalistická forma vyjadřování, práce s geometrií, znaky a kódy.

Název výstavy WYSIWYG je zkratkou složenou z prvních písmen slov anglické věty „What you see is what you get“. Představuje pět prací Jana Šerýcha, které vznikaly několik let a byly už vystaveny na několika místech v kombinaci s obrazy a instalacemi. Pokorný se snaží najít nový způsob prezentace jeho velkoplošných projekcí. Pomoci by tomu měl i výjimečný prostor bývalého plynojemu Vítkovických železáren, ve kterém galerie sídlí.

Kurátor uzavřel videa do malé plochy technických monitorů. „Cílem je navést diváka k pohyblivému obrazu pomocí instalace v architektonicky dominantním prostoru. To by mělo zdůraznit kvality videí nejen jako konceptuální operace, ale také jako mentálního procesu a zážitku,“ říká Pokorný. Chce tak diváka přimět, aby se soustředil a pokusil se porozumět poezii Šerýchova konstruktivistického gesta.

Jan Šerých je absolventem Akademie výtvarného umění v Praze. V devadesátých letech byl společně s Josefem Bolfem, Jánem Mančuškou a Tomáškem Vaňkem členem skupiny Bezhlavý jezdec. Žije a tvoří v Praze, bude mu dvaačtyřicet let. „V jeho tvorbě se mísí vysoké s nízkým, čistá estetika redukovaných forem se sférou popkultury a masmédií, skepse vůči možnostem a smyslu uměleckého díla, zkoumání limitů jazyka či různých způsobů třídění informací s ryze subjektivními impulzy,“ vysvětloval Pokorný.