Studenti učí seniory pracovat s počítači

Brno – Odeslat e-mail, upravit digitální fotku nebo najít si na internetu jízdní řád je pro studenty středních škol úplně běžná věc. O generace starší senioři s tím ale mohou mít problém. S řešením přišli v Brně-Komíně na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví. Studenti zde uplatní své poznatky v praxi a místním seniorům pomáhají zorientovat se v prostředí internetu a digitálních technologií.

Informovaný senior. Tak se jmenuje soubor kurzů pro seniory, které pořádá brněnská střední škola. Zároveň se chce profilovat jako komunitní centrum. Na vzdělávání starší generace se dobrovolně podílí i samotní žáci. A senioři jejich pomoc vítají.

První počítač si pětasedmdesátiletý Zdeněk Pěnkava pořídil až v důchodu. Chtěl si archivovat fotky vnoučat i svých řezbářských výrobků. Teď už umí fotky i upravit v počítačovém programu. „Za poslední léta už jsem nějakou praxi měl, ale přesto jsem si říkal, že chci, aby ta úroveň byla stoupající. A navíc sám sobě chci dokazovat, že jsem ještě schopen se učit,“ přiznal Pěnkava. Začal proto každý týden chodit na kurzy pro seniory.

Ty se na škole konají už rok a půl. Když škole ubylo žáků, chtěla nějak smysluplně naplnit svou kapacitu. A protože v Komíně i okolních částech přibývá lidí v důchodovém věku, nápad byl nasnadě. Projekt navíc podpořily městké části i Jihomoravský kraj. Škola zorganizovala už 26 seminářů a dvě besedy, celkem se jich zúčastnily tři stovky lidí.

Kurzy lektorují sami studenti jako dobrovolníci

„Kurzy jsme postavili na počítačových dovednostech. Od začátku jsme počítali s tím, že se zapojí naši žáci. Byli jsme zvědaví, jak budou komunikovat s žáky o generaci staršími,“ prozradila autorka projektu Milada Blatná. Úkolem studentů, kteří se do výuky seniorů zapojují dobrovolně, jsou konzultace a poradenství. Seniorům vysvětlují, jak poslat e-mail, jak pracovat s různými programy nebo jak se zorientovat na internetu.

„Sami bychom to nezvládli, studenti to umí líp než my a dovedou nám poradit. Když si nevíme rady, hned přijdou a pomůžou,“ chválila si Vlasta Selucká, která počítačové kurzy navštěvuje. I samotní studenti projekt oceňují jako zajímavou zkušenost. „Naučíme se pracovat s lidmi, kteří to s moderní technikou neumí. Získáme tím trochu tolerance, jsou to psychologické zkušenosti,“ řekl Pavel Polášek, který studuje ve druhém ročníku.

Vedoucí projektu je s jejich přístupem spokojená. „Komunikace probíhá velmi korektně, s velkou tolerancí. Žáci se naučili tomu, že musí být respektující. A to je velmi důležité,“ uvedla Blatná. Spokojení jsou podle ní i samotní senioři. „Máme jednoznačně kladné ohlasy, zatím nepřišla ani jedna negativní reakce. Vzniká tu velmi sympatické mezigenerační vzdělávání,“ dodala.

Blatná se snaží vyslyšet i požadavky starších žáků. Ti si přáli například kurzy na práci se systémem Windows 8. Kromě počítačových dovedností jsou otevřeny i kurzy na trénování paměti a právní minimum. „V budoucnosti chce škola seniorům nabídnout i semináře s tématem finanční gramotnosti,“ upřesnila Milada Blatná.

Senioři mají chuť se vzdělávat

Když ve školních lavicích a přednáškových sálech nesedí mladí, nahrazuje je čím dál častěji skupina věkově opačná: senioři. Být v důchodu už dávno neznamená jen v klidu svého obýváku sledovat seriály nebo luštit křížovky. Stále více seniorů se hlásí na univerzity třetího věku a vzdělávací kurzy.

Zatímco v menších městech se o vzdělání seniorů starají SeniorPointy a knihovny, ve velkých jde především o univerzity. Zájemci se mohou věnovat studiu oborů, o které se celý život zajímali, ale nikdy neměli příležitost je vystudovat. V Jihomoravském kraji univerzitu třetího věku otevřelo šest vysokých škol, ve Zlínském jedna. Dohromady si mohou senioři vybrat ze stovek kurzů.

Univerzit třetího věku je v celé České republice celkem 38 a nabízejí 1 020 oborů jako třeba informační technologie, sociologie, etika, zdravotní vědy nebo historie. Univerzity třetího věku navštěvuje 38 tisíc studentů.

Zdroj: Asociace univerzit třetího věku


Univerzitu třetího věku nabízí například Vysoké učení technické, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Titul senioři nezískají. Kdo si odstuduje potřebné roky a kurzy, může se na některých univerzitách těšit aspoň na slavnostní ceremoniál.