Poprvé v historii se lidé dostali do útrob přehrady Karolinka

Karolinka (Vsetínsko) - Přehrady Karolinka, Koryčany a Hubenov se mimořádně otevřely veřejnosti. Zájemci se dostali tam, kam jindy nesmí - třeba do úpravny vody nebo k turbínám. Správce nádrží - Povodí Moravy – tak chtěl lidem připomenout Světový den vody, kterým je od roku 1993 právě 22. březen. Mimořádná událost přilákala stovky návštěvníků.

Úderem deváté hodiny otevřela svoje brány hned trojice přehrad – Koryčany, Hubenov a Karolinka. Do zázemí této přehrady, která nedávno prošla rekonstrukcí, se lidé podívali vůbec poprvé od jejího vzniku. „Karolinka je zajímavá tím, že voda v ní patří k nejkvalitnějším v rámci povodí Moravy. Náklady na úpravu zdejší vody jsou nižší, protože v ní nejsou například zelené řasy a také znečištění z obcí je minimální, v okolí navíc není žádný průmyslový znečišťovatel,“ popsala vedoucí provozu Povodí Moravy ve Valašském Meziříčí Pavlína Burdíková.

Hrázní v roli průvodců návštěvníky zavedli i tam, kam je běžně vstup zakázán. „Návštěvníkům byl k dispozici průvodce, který podal výklad k jednotlivým zařízením a částem přehrady,“ řekla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Hrázní jsou se „svými“ přehradami neoddělitelně spjati. „Život tady je trvale přítomný. Někdo tady musí pořád být, takže tady i bydlím, abych se mohl starat o kompletní provoz, revize a údržbu,“ prozradil hrázný přehrady Karolinka Václav Skalka.

Právě Skalka dnes návštěvníky provedl po zázemí přehrady Karolinka - mimo jiné také několikasetmetrovým tunelem, který leží 40 metrů pod úrovní hladiny. Nad sebou v tu chvíli měli mít 7,5 milionu krychlových metrů vody.

Loni Povodí Moravy dokončilo rekonstrukci hráze a odpadní štoly přehrady za asi 95 milionů korun. Podle Skalky musela být kvůli opravám snížena hladina nádrže o 12 metrů. „Od října jsme již naplnili sedm metrů. Sucho se zatím nějak extrémně neprojevuje. Ale i bez přítoku vydrží zásoba vody v plné nádrži na jeden rok,“ doplnil Skalka, který na přehradě slouží od roku 1984.

V Karolince poprvé, zato v Koryčanech se den otevřených dveří konal už poněkolikáté. Dnes dorazilo asi 200 lidí. „Vyšlo nám počasí, bylo to velice pěkné. Lidé byli nadšeni z komunikačních štol i vodárenské věže,“ řekl hrázný Zdeněk Vavřínek, který na přehradě pracuje 23 let.

Vodní dílo Karolinka

Nádrž Karolinka na VsetínskuKarolinka byla vybudována pro zásobování Vsetínska a okolí kvalitní vodou. Zajišťuje dodávku surové vody v průměrném množství 250 litrů za vteřinu a minimální průtok pod nádrží ve výši 30 litrů za vteřinu. Hráz je 35,5 metru nad terénem a v koruně má délku 391,5 metru. Nádrž o objemu 7,65 milionu krychlových metrů byla uvedena do provozu v roce 1985. V roce 1995 zde byla instalována malá vodní elektrárna s dvěma turbínovými soustrojími. Kapacita bezpečnostního přelivu je při maximální hladině 104 kubíků za vteřinu.

Voda z vodního díla Karolinka patří mezi nejkvalitnější v povodí Moravy. Karolinka je horská nádrž a postavili ji v roce 1985 na jednom z nejlepších a nejčistších přítoků, které se v povodí Moravy nachází. Stanovnice pramení přímo na úbočí Javorníků a natéká do hluboké nádrže, kde se zdržuje dlouhou dobu a voda se zde neprohřívá. V povodí nejsou téměř žádné vesnice, které by do přítoků produkovaly znečištění či nadbytečné živiny, vyskytuje se zde vlastně pouze roztroušená zástavba. V místě samém pak není téměř žádný průmysl a velké zemědělské podniky chybí úplně.

Vodní dílo Koryčany

Údolní nádrž KoryčanyVodárenská nádrž na toku Kyjovka se nachází asi jeden kilometr východně nad obcí Koryčany. Byla postavena v 50. letech minulého století, kdy se hledaly nové zdroje vody pro rozvíjející se průmysl a zásobování obyvatelstva. Výstavba se rozběhla od roku 1953 a kvůli budoucímu vodárenskému využití bylo nařízeno úplné odstranění vegetace z prostoru budoucí zátopy. Vodní dílo bylo dokončeno v roce 1958 a do trvalého provozu bylo uvedeno v roce 1963. Plocha převážně zalesněného povodí k tomuto profilu činí asi 27 km2 a dlouhodobý průměrný průtok na Kyjovce se pohybuje kolem 130 litrů za vteřinu.

Vodní dílo Hubenov

Zamrzlá přehrada HubenovVodárenská nádrž na Maršovském potoce patří mezi díla, která byla postavena ve druhé polovině minulého století k zajištění dostatku vody pro Jihlavsko. Účelem je prioritně akumulace vody k zajištění vodárenského odběru pro úpravnu vody Hosov, a tím i zásobování krajského města Jihlavy. Stavba probíhala od roku 1968 do roku 1972 nákladem 26 milionů korun. Projektanti umístili nádrž na toku, jehož povodí je většinou zalesněné, bez soustředěné zástavby a průmyslové zátěže. Plocha povodí Maršovského potoka dosahovala 20 kilometrů čtverečních a dlouhodobý průtok činil 150 litrů za vteřinu. Pásma hygienické ochrany byla stanovena v roce 1976. 

zdroj: Povodí Moravy


Mimořádného otevření se přehrady dočkaly v den, kdy si celá planeta připomíná Světový den vody. „Letos se tématicky zaměřujeme na vodu jako zdroj energie. Návštěvníkům proto dnes popíšeme to, jak se z vody vyrábí elektrická energie,“ dodala Burdíková.

Světový den vody

Spotřeba vodySvětový den vody neboli World Water Day (22. 3.) určila v roce 1993 Organizace spojených národů. Předcházel tomu návrh z roku 1992 podaný na jednání v Rio de Janeiru. Tímto dnem chtěli poukázat na problémy spojené s vodou a vodním hospodářství. Akce je zaměřena na čistotu a ochranu vod a na šetření vodními prostředky. Tato každoroční kampaň si klade za cíl připomenout lidem na celém světě význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů.

(zdroj: ČIŽP)