AVÍZO: Přednáška na Univerzitě Pardubice přiblíží veřejnosti Nielse Bohra

Volný cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech  pokračuje na Univerzitě Pardubice ve čtvrtek 27. března 2014 od 17 hodin přednáškou „Niels Bohr - jeho život a interdisciplinární způsob myšlení“.

Přednášející Mgr. Filip Grygar, Ph.D. z Katedry filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice přiblíží osobnost Nielse Henrika Davida Bohra, který je v povědomí české veřejnosti zapsán predevším jako strůjce modelu atomu z roku 1913, už méne je známa Bohrova svébytná filosofie vědy. Přednáška bude doplněna projekcí dánského dokumentárního filmu Niels Bohr z roku 1952 v režii Jense Henriksena.

Mgr. Grygar rozdělil přednášku do tří částí. V první části přednášky shrne vybrané a obecně známé informace o Bohrovi. Ukáže, že některé z nich – publikované, vyučované a předávané z generace na generaci – jsou zavádějící, například okolnosti vzniku tzv. kodaňské interpretace a principu komplementarity. Tuto desinterpretaci se pokusí napravit ve druhé části přednášky, v níž se zaměří na Bohrův duchovní vývoj a jeho už od mládí se formující svébytný interdisciplinární styl myšlení, jenž vyvrcholil formulací ideje komplementarity.

Přednáška na Univerzitě Pardubice
Zdroj: ČT24
Autor: Zdenka Černá

„Na závěr seznámí Mgr. Grygar posluchače s Bohrem jako zakladatelem Ústavu pro teoretickou fyziku v Kodani a s významnými vědci, kteří tuto Mekku kvantové teorie navštěvovali nebo v ní působili a kde probíhal vědecký výzkum v prostředí tzv. “kodaňského ducha„ . Tuto atmosféru filosofického a zároveň odlehčeného ducha přiblíží prostřednictvím vybraných humorných historek,“ uvedl k přednášce předseda pardubické pobočky JČMF Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

Přednáška se konáve čtvrtek 27. března 2014 v posluchárně A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519), začíná v 17:00 hodin a pořádá ji Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pro všechny zájemce o matematiku.

Vstup je volný.