Recitační přehlídka Světem na křídlech poezie v Boskovicích

Ve středu 26. března se v boskovickém kině sešli učitelé místní základní školy, rodiče a především děti. Zejména jim byla určena každoroční akce uměleckého přednesu „Světem na křídlech poezie“. Organizace se jako vždy ujal Dům dětí, Sdružení rodičů, Základní škola za vydatného přispění Kulturních zařízení města.

„Vítám Vás na devátém ročníku recitační přehlídky, sešlo se Vás opravdu hodně,“ ztišila nedočkavé účinkující Izabela Štěpánková. Přišla nás pozdravit místostarostka Ing. Jaromíra Vítková, předávám jí slovo."

Z akce "Světem na křídlech poezie"
Zdroj: ČT24
Autor: Luboš Sušil

„Je třeba ocenit, že dnes v době široké nabídky volnočasových aktivit se zabýváte i tímto oborem. Umění včetně prózy a poezie spojuje národy, staví mosty mezi lidmi, rozšiřuje vědomosti, podněcuje fantazii a city.“ Místostarostka pak vyzdvihla iniciativu dětí, jejich píli a chuť do práce. Závěrem uvedla: „Přeji Vám, aby se dnes dařilo, vybavil se Vám text a zapomněli jste na trému. Děkuji za účast.“

Izabela Štěpánková pak představila hosty. Za knihovnu Davida Čuříka, ředitele KZMB PaedDr. Oldřicha Kováře, ředitele ZŠ RNDr. Vladimíra Ochmanského, statutární zástupkyni Mgr. Dagmar Oujezskou, Mgr. Blanku Bohatcovou, Mgr. Zdeňka Žáčka. Za přípravu poděkovala Domu dětí a mládeže Boskovice a Základní škole.

Jako první se představil národopisný soubor Borověnka při DDM Boskovice s půvabným pásmem Na pastvě. Děti ukázaly dobová říkadla a jak se kdysi žilo na vsi, kdy běžnou součástí dne byla starost o domácí zvířata, husy, ovce a zejména práce na chudých políčkách.

V nejmladší kategorii recitátorů se představilo osm dětí. Nechyběl humor. Třeba Marian Pros přišel s parodií na Polednici Karla Jaromíra Erbena (*1811 †1870):

„…U tabule dítě stálo, z plna hrdla mlčelo.

Bodejť bys jen trochu málo z učebnice vědělo.

Poledne v tom okamžení, bude konec hodiny.

A Ty jako zaražený neznáš příklad jediný…“

Proud slova přerušila pětičlenná dívčí country kapela DDM Kytara k táboráku třemi písněmi.

V druhé kategorii starších recitovalo též osm přednášejících.

Krátkou pauzu vyplnil dívčí zpěv za doprovodu kytary. Zazněly dvě písně.

Třetí a poslední kategorie mladých recitátorů čítala sedm nejstarších dětí.

Z akce "Světem na křídlech poezie"
Zdroj: ČT24
Autor: Luboš Sušil

Moderátorka Izabela Štěpánková se rozloučila: „Všem přeji jen a jen štěstí. A to nejen v oblasti literatury. Děkuji Sdružení rodičů a DDM Boskovice za drobné dárečky, upomínkové předměty pro Vás. Děkuji a za rok nashledanou.“

Luboš Sušil, Boskovice