Ocenění učitelů a pracovníků ve školství z Jilemnicka

V jilemnickém kulturním domě se uskutečnilo setkání pedagogů a pracovníků ve školství u příležitosti dne učitelů. V rámci tohoto setkání, které iniciovaly jednotlivé obce Jilemnicka, byli oceněni pedagogové i další pracovníci v několika kategoriích. Úvodní slovo pronesla místostarostka města Jilemnice Jana Čechová, která vyzdvihla náročnou, ale i současně nádhernou práci s dětmi. Role moderátora se ujal Jiří Paulů a mezi předávajícími byli zástupci svazku obcí Jilemnicko, jednotlivých obcí a ředitelé základních škol. Doprovodným pořadem bylo nádherné vystoupení dětí ze souboru Haverlanti při Základní umělecké škole v Jilemnici.

V  kategorii za celoživotní přínos byly oceněny Iva Kavanová, Jaroslava Rezlerová ze Základní školy Komenského v Jilemnici, Anna Tůmová ze Základní školy Harracha v Jilemnici, Ladislava Nechanická ze Základní školy v Horní Branné, Olga Kosáčková ze Základní školy ve Mříčné a Lea Vejclová ze Základní školy v Roztokách. Mezi oceněnými v kategorii za vynikající činnost byli oceněni nepedagogičtí pracovníci Aleš Zikeš ze Základní školy v Roztokách, Marie Bohánská ze Základní školy Harracha a Ivana Polcarová ze Základní školy ve Mříčné.

Kytarové vystoupení v podání Základní umělecké školy v Jilemnici přineslo příjemné a duši lahodící melodické tóny. V kategorii za vynikající pedagogickou činnost byly oceněny Eva Spanilá ze Základní školy ve Mříčné a Marie Šírová ze Základní školy Benecko. Kulturní vystoupení zakončily členky Ladies taneční skupiny Paul Dance.

Ocenění učitelů a pracovníků školství Jilemnicka
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Celý večer byl příjemným a milým setkáním nejen pedagogů s těmi, jejichž práce si ostatní velice váží. A to je také smyslem tohoto ocenění.