Vojenský újezd Březina skrývá torzo nacistického monumentu

Vyškovsko/Blansko – Vojenský újezd Březina má pouhé tři obyvatele, zato přes sto čtverečních kilometrů, kam už léta nevstoupil žádný civilista. Historii pohnutých předválečných let a nacistické okupace teď představuje výstava v blanenském muzeu.

Desítky let se na 158 čtverečních kilometrech Drahanské vrchoviny směli pohybovat pouze vojáci. Z očí veřejnosti tak zmizel třeba barokní zámeček Ferdinandsko nebo zříceniny hradů Starý Plumlov a Smilův hrad. Vojenský prostor Březina, dnes známý i jako volební okresek s nejmenším počtem voličů, ale skrývá upomínky i na novodobější historii.

Ve 30. letech začaly na Vyškovsku vznikat prostory k výcviku prvorepublikové armády, tzv. vojenský tábor Dědice. Kolem roku 1937 se v něm začali cvičit vojáci, kteří měli před nacistickým Německem bránit československé pohraničí.

Video Reportáž Barbory Měchurové
video

Reportáž Barbory Měchurové

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl v březnu 1939 vojenský prostor převzat Němci a přejmenován na Truppenübungsplatz Wischau. O rok později nařídil říšský protektor Konstantin von Neurath vystěhovat 33 obcí Drahanské vrchoviny, aby tak rozšířil výcvikový prostor. Vystěhované vesnice pak vojákům Wehrmachtu sloužily jako cvičné cíle.

Za války byl vojenský újezd u Vyškova dvakrát větší. S příchodem armády bylo vystěhováno 33 vesnic a 7 tisíc lidí muselo opustit své domovy - vrátit se mohli až po válce, ale to už našli jen rozbořené ruiny. Němci své armádní budovy také maskovali, některé z nich z dálky vypadaly jako mlýn, hostinec nebo rozhledna.


Za druhé světové války vznikl také možná nejzajímavější objekt v prostoru Dědice: Viktoria neboli Vítězná. Pozorovatelnu doplněnou o vysoký železobetonový obelisk nechali Němci postavit v roce 1942, kdy chystali konečný úder na Sovětský svaz. Vrchol obelisku byl korunován říšskou orlicí, která v pařátech třímala ověnčený hákový kříž.

Monumentální památník vznikl na kopci Dlouhá Seč, který byl přejmenován na Viktoria Höhe neboli Výšina Vítězství. Po dokončení stavby bylo u Vítězné slavnostně zahajováno a zakončováno každé větší cvičení, což mělo zdůrazňovat válečnou převahu Německa.

Poválečná desetiletí se na Viktorii neblaze podepsala. Dnes jsou zachovány především obvodové zdi. Železobetonové jádro obelisku, ležící v lese několik desítek metrů od monumentu, je dodnes omotáno zrezivělými ocelovými lany, pomocí nichž byl obelisk stržen.

Po válce se lidé začali vracet do vystěhovaných vesnic a v roce 1953 byl zřízen Vojenský újezd Březina. V roce 2005 byla zhruba pětina újezdu zpřístupněna pro turisty a cyklisty. Lidé se tak mohli po letech podívat třeba na zříceniny hradu Melice a Ježův hrad.

Vojenský prostor – Vstup zakázán!

Výstava se v Muzeu Blansko koná od 4. dubna do 22. června 2014 v Malé výstavní síni blanenského zámku. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9. do 17. hodiny.