Bio inspektoři kontrolují na poli i v prodejnách

Jižní Morava - Za výrobky s označením „bio“ utratí Češi ročně více než dvě miliardy korun. Právě nyní k jednotlivým zemědělcům vyráží inspektoři, kteří kontrolují, zda jsou dodržené přísné zásady ekologického zemědělství. Bio kvalitu hlídají nejen u výrobců, ale i v obchodech. 

„Kontrola se provádí ze zákona jednou do roka. Jablko se kontroluje od zemědělce až po obchodníka v celém řetězci až k zákazníkovi,“ vysvětlil kontrolor bio kvality Roman Kolář. Zatímco za kilogram obyčejných jablek zaplatí lidé v obchodě 18 korun za kilo, bio kvalita je v takovém případě o osm korun dražší. „Nejvíc u nás nakupují mladí lidé a hlavně rodiče s dětmi,“ popsala složení klientů prodavačka bio potravin Tereza Šléglová.

„Naší stěžejní odrůdou je mantet, což byla stará odrůda. Teď nově vysázené jsou odrůdy, které jsou odolné proti nemocem. Abychom mohli dělat bio, musíme vybírat z odrůd, které jsou méně náchylné,“ připustil bio zemědělec Pavel Čech. V tuzemsku ekologicky hospodaří asi čtyři sta bio pěstitelů.

Co je bio?

Ekologicky vypěstované potraviny pochází od zemědělců, kteří se v péči o půdu a rostliny obejdou bez průmyslových hnojiv a pesticidů, herbicidů a fungicidů. Zvířatům poskytují dostatek péče, kvalitního krmiva a životního prostoru pro pastvu i odpočinek. Zákon zakazuje zvířata v biochovu krmit masokostní moučkou, podávat jim preventivně antibiotika a stimulovat jejich růst hormonálními přípravky.

Logo evropských bioproduktůOznačování ekologických produktů stanovuje nařízení Rady Evropské unie. Vedle povinného užívání loga EU (motiv listu s evropskými hvězdami) pro ekologickou produkci na balených biopotravinách platí také povinnost označovat na obalu místo, kde byly zemědělské suroviny vyprodukovány. Pro výrobce zároveň platí i povinnost označovat biopotraviny národním logem BIO (takzvaná biozebra).


Video Reportáž Barbory Lukšové o biopotravinách
video

Reportáž Barbory Lukšové o biopotravinách

Reportáž Barbory Lukšové o biopotravinách

No comment: Biokontrola

Než na stromě uzraje nestříkané jablko, prohlédne si jej inspektor bio kvality i čtyřikrát. Kontroluje nejenom postřiky, ale například i administrativu a evidenci, ve které nejčastěji nachází drobné chyby. Kontrolám neujdou ani prodejci bio potravin, kterých pozvolna přibývá. V obchodech inspektory potom zajímá správné označení i uskladnění výrobku.

Pravidelně bio potraviny nakupují jen čtyři procenta tuzemských zákazníků, jako jeden z nejčastějích důvodů uvádějí lepší chuť nebo zdravý životní styl.

Hlavní důvody, proč důvěřovat biopotravinám

  • Biopotraviny obsahují prokazatelně méně pesticidů, léků a jiných chemických látek, které mají negativní vliv na plodnost, imunitní a hormonální systémy a výskyt alergií. Je také prokázáno, že na biopotravinách nevzniká více plísní než na potravinách z konvenčního zemědělství.
  • Biopotraviny jsou vyprodukované přirozeným způsobem, protože jejich růst není uměle urychlován. Zvířata jsou krmena tím, co je pro ně obvyklé, a rostlinám je dán dostatek času k uzrání.
  • Produkce biopotravin zaručuje zvířatům minimalizaci stresu a způsob chovu podobný jejich přirozenému životu. Rostlinná produkce je šetrná vůči půdě a dlouhodobě zlepšuje obsah živin v ní.
  • Produkce biopotravin respektuje zásady trvale udržitelného zemědělství a rozvíjí harmonický vzhled krajiny.
  • Cena biopotravin je férová – zahrnuje v sobě veškeré náklady na jejich produkci. Výrobou biopotravin nevznikají vedlejší náklady, potřebné na zlepšení životního prostředí, stavu ovzduší a kvality vody, které jsou v konvenčním zemědělství často přenášeny na spotřebitele nepřímo – formou daní.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství