AVÍZO: Přednáška o slunečních hodinách na Univerzitě Pardubice

Přednáškou Konstrukce a rekonstrukce slunečních hodin pokračuje ve čtvrtek 24. dubna 2014 od 17 hodin na Univerzitě Pardubice volný cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech. Přednášet bude Z. Šíma z Astronomického ústavu AV. Přednáška je určena pro veřejnost, vstup je volný.

RNDr. Zdislav Šíma, CSc. z Astronomického ústavu Akademie věd ČR se zabývá rekonstrukcí
slunečních hodin už řadu let. V letech 1991-1998 rekonstruoval sluneční hodiny na mnoha
významných místech, v Praze v Břevnovském klášteře či na budově parlamentu na Malé Straně, další v klášteře Zlatá Koruna u Českého Krumlova. Od roku 1990 je odpovědný za astronomickou stránku pražského orloje.

Sluneční hodiny patří k nejstarším známým zařízením používaným k měření času a nejstarším
vědeckým přístrojům. Jsou založeny na pohybu stínu vrhaného ukazatelem během dne v závislosti na rotaci Země kolem osy. Ve své přenášce se doktor Šíma budě věnovat rekonstrukci starých hodin, vysvětlí, kdy má smysl je rekonstruovat k plné funkčnosti a kdy už ne, takže zůstanou jen estetickou ozdobou, naučí posluchače rozeznávat zcela chybné číselníky slunečních hodin.

„Na přednášce se dozvíme, co vše mohou sluneční hodiny ukazovat, jaké jsou zásady konstrukce gnómonicky kvalitních slunečních hodin, které rozsahem informací v mnohém předčí i ty nejlepší digitálky,“ přiblížil obsah přednášky předseda pardubické pobočky JČMF Mgr. Libor Koudela, Ph.D.

Přednáška se koná ve čtvrtek 24. dubna 2014 v posluchárně A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519), začíná v 17:00 hodin a pořádá ji Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pro všechny zájemce o matematiku.

Vstup je volný.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice