Čarodějnice v Košticích

Pouze čtyři staré čarodějnice, zato spousta slibného mladého dorostu. To je bilance koštického sletu čarodějnic. V podvečer filipojakubské noci se slétly koštické čarodějnice u kostela a po povinném zápisu vlastním hnátem se vydaly na obchůzku obce. Již tradiční zastavování a vykupování motorových vozidel probíhalo velmi snadno – posádky dopravních prostředků nevěřily vlastním očím a zastavovaly samy.

Po povinném postrašení vietnamské rodiny v obchodě (která vždy končí sladkostmi pro malé ježibaby) čarodějnice na hlučných košťatech dolétly k obecnímu úřadu.

Tam za pomoci místního starosty slavnostně odhalily krásné nové multifunkční hřiště, vybudované za finanční spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj (z ceny za titul Vesnice roku). Mladší ježibaby si zahrály vybíjenou, starší civilové si zakopali fotbálek.

Na vedlejším trávníku fotbalového hřiště již stála přichystaná velká hranice na upálení ježibaby i menší na opékání buřtů. Přítomné pobavili malí cvičení pejsci, nejstarší již osmnáctiletý.

Tradiční strašidelný tanec čarodějnic kolem ohně vyvrcholil upálením dvou slaměných figurín, které spolu s mnohými dalšími visely předchozí týden na vratech koštických domů. Opékání buřtů a sousedská zábava pokračovaly až do 23 hodin.

Stejná akce probíhala v přilehlých Vojničkách.

Irena Hellerová, Koštice