Čarodějnice v lounské knihovně

Ve středu 30. dubna se na dvorku Městské knihovny v Lounech „pálily“ čarodějnice. Sešlo se zde zhruba dvacet čarodějnic a zahlédl jsem i čaroděje. Pro malé i velké čarodějnice byl připraven například běh přes symbolické ohniště a úkoly zručnosti. Velice zajímavý byl také kurz létání na koštěti pro všechny věkové kategorie. Pod dohledem Podivnice Přenádherné se nacvičoval nejen start, ale také třeba i parkování a couvání.

Poděkování za pěkné odpoledne tak patří nejen pracovníkům knihovny, ale i sociálně-terapeutická dílně Jeroným.

Ladislav Bába, Louny