Den proti kriminalitě a násilí

22. dubna se uskutečnila na příbramském gymnáziu série přednášek a exkurzí nazvaná Den proti kriminalitě a násilí. Jejím úkolem je informovat o rizicích současné společnosti z mnoha pohledů. Primě byl vyhrazen program, jenž mapoval vztahy ve třídě, a také instruktáže první pomoci. Sekunda navštívila centrum Bedna, kde si vyslechla přednášku o sociálních problémech, a poté ve škole přednášku o kriminalitě v Příbrami. Podobnou přednášku absolvovala i tercie s následným seminářem o stravování a stravovacích poruchách. Kvarta navštívila příbramskou Magdalenu, kde se zúčastnila besedy o tamních službách nabízených drogově závislým.      

Video Studenti a prevence kriminality
video

Studenti a prevence kriminality