Pietní shromáždění v Boskovicích

Od osvobození naší vlasti, kdy skončily útrapy druhé světové války, uplynulo v těchto květnových dnech právě 69 let. Občané Boskovic si společně s vedoucími představiteli města pravidelně připomínají významné dny v dějinách našeho národa pietními shromážděními u Pomníku padlých pod místní poštou na Sokolské ulici. Nejinak tomu bylo i letos v podvečer 7. května.

Příchozí vítaly svěží tóny velkého dechového orchestru Boskověnka se zpěváky Libuší Tichou a Miroslavem Šustrem. Muzikanti byli schováni pod vysokými stromy, což se záhy ukázalo jako velmi praktické.

Na obloze se zlověstně kupila těžká mračna, pomalu se spustil hustý déšť. Kapky bubnovaly do deštníků přihlížejících, do toho zazněla slova PaedDr. Oldřicha Kováře: „Vítám všechny v tomto nevlídném počasí, jsem rád, že jste přijali pozvání na vzpomínkovou akci. Zahájíme státní hymnou.“

Déšť se změnil v prudký liják a starosta města Ing. Jaroslav Dohnálek musel pečlivě připravený projev zkrátit: „Je důležité si uvědomit, že téměř sedmdesát let žijeme v míru. Poděkování patří všem, kteří se o svobodu zasloužili.“ Starosta se pak dotknul situace na Ukrajině, vyjádřil přesvědčení, že jde o lokální problém, jenž se snad nerozšíří dál a pokračoval: „Vymoženosti techniky a sociální sítě by měly lidi sbližovat. Zatím to vypadá, že se děje pravý opak. Snad se vše změní. Ať mír a pokoj zůstane pro všechny generace, abychom v budoucnosti nemuseli vzdávat hold obětem globálního konfliktu.“

Z oblohy se neustále snášely provazy vody, památku obětí fašismu uctili položením kytic starosta Boskovic Ing. Jaroslav Dohnálek, zástupci Svazu bojovníků za svobodu a místní Sokolové.

Vzhledem k povětrnostní situaci PaedDr. Oldřich Kovář shromáždění předčasně ukončil: „Poděkování všem, Boskověnka se s Vámi rozloučí poslední skladbou. Děkuji, že jste i v tento nevlídný čas přišli.“

Muzikanti pozvedli plechy, déšť jako zázrakem pomalu ustal. Jen silnicí se ještě pořád valily proudy kalné vody. Památník před budovou pošty pomalu osiřel a ulice počala opět tepat svým běžným životem.

Luboš Sušil, Boskovice