V Boskovicích besedovali s občany o budoucí podobě zámeckého parku

Ve středu 14. května se v Boskovicích konala beseda představitelů města s občany ve velkém sále starobylého Skleníku, která řešila architektonické řešení přilehlého parku. Hned u vchodu se mohli zájemci podívat na jednotlivé výkresy, o kterých se diskutovalo. Vše bylo vidět názorně i na projekčním plátně v čele místnosti.

Program zahájila místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková: „Projednáme obnovu zámeckého parku u Zámeckého skleníku. Je kulturní památkou, proto je středem zájmu památkářů, odborníků na zeleň, Kulturních zařízení města a dalších subjektů. Je třeba provést obnovu, poslední velké úpravy proběhly v sedmdesátých letech minulého století. Nyní proto chceme provést generální komplexní rekonstrukci. Jsou zde zástupci tří architektonických kanceláří, kteří představí své studie. Jejich návrhy se již zabývali členové Památkové komise, Rada města a zástupci dalších zainteresovaných organizací. Nyní chceme, aby se k jednotlivým návrhům vyjádřili občané.“

Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek: „Prostor využívají téměř všichni obyvatelé města ke kulturnímu vyžití a jako odpočinkovou zónu. Proto je důležitý a zasluhuje si pozornost. Pokud se vypracuje projekt, může se příští rok přestavba uskutečnit. Jsme zde, abychom věc posunuli dopředu.“

Ing. Petr Zouhar z Majetkového odboru: „Byly vyzvány tři ateliéry, aby naše zadání dále rozvinuly. ProjektStudio Ostrava – ten již prováděl studii oprav letního kina, Ateliér Ing. Arch. Zdeňky Vydrové z Brna a EA - architekti s.r.o. Brno. Na základě všech tří návrhů bude vybrána nejvhodnější koncepce parku a dalším krokem bude výběrové řízení na dodávku projektové dokumentace, stavební povolení a vlastní práce.“

Poté zástupci jednotlivých ateliérů představili své konkrétní návrhy, došlo i na panelovou diskusi. 

Luboš Sušil, Boskovice