Jazzový koncert v boskovické synagoze

Ve čtvrtek 15. května se v Boskovicicích v synagoze maior konal koncert moderní jazzové hudby v podání tělesa Dust in The Groove. Prostory s nádhernou vzácnou výmalbou polských autorů se rozezněly tóny akordeonu Lucie Vítkové (též zpěv), barytonsaxofonu Radima Hanouska (též soprán), basklarinetu a altsaxofonu Michala Wróblewského, marimby Martina Opršála, kontrabasu Juraje Valenčíka a bicích nástrojů Václava Pálky.

Tato šestice mladých muzikantů připravila divákům nevšední hudební zážitek umocněný barevnými reflektory a pomalým nástupem večerní tmy za starobylými okny. Absolventi JAMU v Brně předváděli něco přes hodinu své improvizační hudební umění a bohatou zvukovou pestrost jednotlivých nástrojů. Poslední skladba občas připomínala díky zvuku akordeonu francouzské šansony. Závěrem sklidili bouřlivý potlesk a museli přidávat.

Ředitelka Muzea Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová upřesnila: „Koncert se uskutečnil v rámci projektu Judaismus – od každodennosti k nesmrtelnosti podpořeného Nadačním fondem obětem holocaustu.“

Luboš Sušil, Boskovice