Výstava prací ZUŠ Boskovice

V úterý 20. května se v Boskovicích konala  za hojné účasti dětí, rodičů a prarodičů vernisáž výstavy prací Výtvarného oboru ZUŠ Boskovice pod názvem „Já… člověk“. Práce jsou vystaveny na galerii starobylého Zámeckého skleníku do pátku 30. května.

Úvod patřil žákům Mgr. Ivy Ságnerové. Za doprovodu klavíru děvčata zazpívala a zpříjemnila úvodní chvíle malé slavnosti.

Vše zahájila ředitelka Základní umělecké školy Stanislava Matušková: „Vítám všechny na vernisáži Výtvarného oboru Mgr. Evy Holoušové a hned jí předám slovo.“

„Poznej sebe sama, to byl námět výuky letošního školního roku. Uvidíte otisky prstů nejmenších dětí namáčených v barvě, studovali jsme tváře spolužáků, reprodukce výtvarných umělců, postavy v mnoha pozicích a různých výtvarných technikách. V matčině těle zná člověk vesmír, při narození na něj vzpomíná. Myslím, že člověk chce znát své kořeny kam patří. Dítě nám dopřává svou neomezenou fantazií vidět svět barvitý, originální a nečekaný. Snad dnešní vernisáž otevře imaginární bránu do světa dětské fantazie. Na závěr bych ráda představila absolventku prvního stupně Ellu Watermanovou. Má zde práce vztažené k Anglii. Absolvent druhého stupně Miloš Štěpán Vám představí svůj vesmír v kostce. Ať se Vám výstava líbí,“ dodala závěrem Mgr. Eva Holoušová.

Žákyně Mgr. Ivy Ságnerové přednesly při klavíru ještě známou skladbu Dělání od Zdeňka Svěráka a všichni se rozběhli obdivovat vystavené výtvarné práce.

Návštěvníci výstavy mohou obdivovat, co děti bez počítačů, tabletů a mobilů ve volném čase dovedou a jak umějí rozvinout svou fantazii.

Luboš Sušil, Boskovice