Dětský den v Košticích

Cirkus v Košticích - to tu ještě nebylo! Mottem Dětského dne v sobotu 31. 5. byly cirkusové dovednosti a napodobování zvířátek - šplhání, slaňování, závod v pytlích, prolézačky, chůze po kladině, visutá dráha, střílení jako u kolotočů a další zábava. Za splnění všech disciplín děti obdržely sladké balíčky. Vrcholem zábavy byl klaun a jeho zvířátka, který nakonec všem rozdal nafukovací myši.

Po oficiáním programu si děti zaskákaly v nafukovacím hradu a největší úspěch mělo opékání buřtů u ohýnku. 

Akci připravilo Vožekovo sdružení, obec Koštice, Myslivecké sdružení Žejdlička, rodina Jarošů a místní hráči stolního tenisu.

Irena Hellerová, Koštice