Pouť v Košticích

Zanedlouho uplyne sto let od vypuknutí první světové války. K uctění tohoto výročí zaměřily Koštice první den slavné Antonínské pouti, která se konala 14. a 15. 6. Sobotní program zahájil ranní fotbalový zápas Koštice-Dobročka. Odpoledne historické auto přivezlo Ferdinanda a Žofii, a když neuspěl první atentátník s bombou, musel nastoupit s revolverem další, kterému se jeho nešťastná mise vydařila. Živý obraz nastudovaný koštickými ochotníky za pomoci sběratele veteránů pana Kindla musel být pro velký úspěch zopakován.

Výstava v kostele o 1. světové válce na Košticku zaujala tolik zájemců, že u sv. Antonína  nebylo k hnutí. Švejkova anabáze ve skvělém podání p. Šimůnka a jeho dcery Anny jako paní Müllerové odlehčila smutné výročí. Švejk s pokřikem „Na Bělehrad!“ odvedl přítomné k pomníku místním padlým, kteří byli vzpomenuti i s jejich rodinnými souvislostmi. Počátek války osvětlil p. Tlustý a starosta obce poté s představiteli družebního Leubsdorfu položil k pomníku květiny za zvuků české hymny. V předvečer pouti byli stejně uctěni padlí ve Vojnicích. Němečtí hosté se projeli výletním vláčkem (který celý den jezdil po všech obcích sdružených pod Koštice) a shlédli místní pamětihodnosti.

Mezitím na hřišti bavil přítomné Vladimír Hron, dokonce si zatančil s místními mažoretkami. Příjemné počasí nalákalo nebývalé množství návštěvníků… K roztomilému vystoupení koštické školky „Babetta“ se dokonce přidala cizí holčička… Střelba kuší ku ptáku skončila v pozdním odpoledni. Místní ochotníci reprízovali povedenou taškařici Dokonalá svatba a úspěšný den zakončila taneční zábava pod širým nebem.

V neděli se v minimuzeu na výstavě Doma ve mlýně hosté seznámili se životem ve mlýně, shlédli rodinné fotografie Ortů, viděli oblečení, výbavu, svaté obrázky a další pozůstalost po obyvatelích koštického mlýna. Na to navázalo odpoledne k oslavě 440. výročí první písemné zmínky o koštickém mlýně. Zatímco majitel mlýna provázel přítomné po mlýně a ukazoval sbírku veteránů svého bratra, děti pekly na mlýnském dvoře na kameni chlebové placky a ověřovaly si znalosti v mlynářském kvízu pod dohledem figurin pana otce a panímámy. Přímo ve mlýnici byla na promítacím plátně prezentována historie Ortova mlýna včetně dosud neuveřejněných skutečností. Nespočet fotografií a dobových dokumentů hostům přiblížilo mnohdy tragické osudy místních mlynářů. Zájemců o historii mlýna byla tolik, že se do mlýnice ani nevešli. Historie mlýna bude publikována v koštickém zpravodaji v nejbližší době. Po oslavě výročí mlýna následovalo dětské představení na hřišti a v kostele slavnostní mše svatá na počest sv. Antonína.

Celou pouť dobrovolnicky organizoval spolek Vožekovo ve spolupráci s obcí Koštice, místní školou a školkou. Poděkování za ochotu a spolupráci patří majitelům mlýna.

Irena Hellerová, Koštice