AVÍZO: Výstava Dobrodružná Afrika na zámku v Libochovicích

Část skutečného sarkofágu, kanopy či mumifikované hlavy a končetiny afrických domorodců a zvířat. To a mnoho dalších zajímavých předmětů z Afriky bude možné spatřit na vlastní oči na zámku v Libochovicích. Od 9. 8. 2014 do 30. 9. 2014 tam bude probíhat unikátní výstava s názvem „Dobrodružná Afrika očima J. J. Herbersteina“. Obsahem výstavy budou exponáty mobiliárního fondu, které přivezl hrabě Johann Josef Herberstein ze svých cest v letech 1880 a 1923 po Africe.

Hrabě Johann Joseph Herberstein-Proskau (1854–1944) byl majitelem libochovického panství s velkým smyslem pro zahradní umění a přírodu. Své cesty do exotických míst světa zahájil hrabě Jan Josef ve svých 26 letech. V roce 1880 navštívil Egypt, Sýrii, Indii a tehdejší Persii. V letech 1882 a 1888 cestoval po Indii. Na začátku dvacátého století (1912–1913) pobýval v Súdánu a na přelomu let 1928 a 1929 opět navštívil Egypt a Súdán. Z cest si přivážel upomínkové předměty především etnografické povahy a úlovky afrických zvířat a ptáků. Část z nich nechal preparovat a vycpat, aby je na sklonku svého života vystavil v libochovickém zámku. Většina z nich, ať trofejí či etnografií, však byla na začátku dvacátého století uložena do zámeckého depozitáře. A tak letos přichází po mnoha desetiletích jedinečná možnost si je opět prohlédnout.

Výstava je rozdělena do několika volně se prolínajících částí. V první z nich je představena osobnost hraběte Herbersteina a jeho vztah k cestování do exotických částí světa, a to především prostřednictvím kopií soukromých fotografií. Z předmětů zoologické povahy můžete spatřit například soupravu hroších zubů, kůži antilopy či pardála, supa afrického, ibise posvátného a další.

Nepatrně morbidní je možnost na výstavě spatřit původní obyvatele černého kontinentu. Přesněji řečeno, jejich části. Jan Josef totiž ze severní Afriky přivezl mumifikované hlavy a končetiny afrických domorodců. Ty pak, společně s dalšími suvenýry – předměty etnologické povahy (oštěpy, šípy, štíty, hudební nástroje, zástěrky nebo náramky), tvoří další rozsáhlou část výstavy.

Návštěvníky zaujmou bezesporu i předměty osobní potřeby jako je tropická helma, přenosnýcestovní záchod, visací lůžko, lovecké tesáky atd.

Dobrodružná Afrika - Libochovice
Zdroj: ČT24
Autor: Dagmar Stehlíková

Nedílnou součástí výstavy jsou dobové mapy a knihy ze zámecké knihovny a fotografie a grafické listy ze zámeckého depozitáře. Mnohé z toho patřilo do majetku hraběte Jana Josefa Herbersteina a sloužilo mu za podklady pro plánování jeho cest na černý kontinent.

Divadelní představení na zámku v Libochovicích

Pokud zavítáte na zámek o druhém srpnovém víkendu, můžete shlédnout také divadelní představení hry Williama Shakespeara „Zkrocení zlé ženy“ v režii Otakara Koseka. To proběhne v pátek 8. a v sobotu 9. srpna ve večerních hodinách v nádherném prostředí  libochovického zámku.

O tomto víkendu se v Libochovicích koná také tradiční Svatovavřinecká pouť, kde si na své přijdou děti i dospělí.

Dagmar Stehlíková, Libochovice