Chtěli byste prožít Dovolenou ve starých časech?

V zapadlé beskydské chalupě a v jejím nejbližším okolí ve Starých Hamrech natáčí Česká televize novou dokumentární reality show. Sedmičlenná třígenerační rodina tu prožívá druhý měsíc v životních podmínkách, jaké v těchto místech panovaly v období protektorátu. Pořad vzniká v Tvůrčí producentské skupině Lenky Polákové. Dovolenou ve starých časech uvidí televizní diváci na jaře příštího roku, kdy se završí 70 let od konce druhé světové války.

V průběhu dvou měsíců se v dějové zkratce odehraje celé období od vyhlášení Protektorátu Böhmen und Mähren až po osvobození. Zlomové okamžiky se členové naší rodiny dovídají z rozhlasového vysílání a z vyprávění sousedů, kteří je navštěvují. Babička, děda, rodiče a jeden z jejich bratranců i oba malí synové pocházejí ze zcela jiných, ryze současných poměrů. Nyní jsou vystaveni životnímu stylu ve venkovské usedlosti, se kterým nemají žádnou zkušenost. Starají se o svěřené hospodářství s domácím zvířectvem a zároveň na ně dopadají specifické obtíže protektorátní doby. Potýkají se s přídělovým systémem potravin a základních potřeb, život jim ztrpčují vyhlášky a nejrůznější nařízení. Řada situací, do kterých se dostávají, může vyvolat velmi přísné sankce.

Stejně jako jejich předkové před sedmdesáti lety také oni žijí ve strachu z gestapa a z udavačů. Vedle účinkující rodiny se v domě objevují dobové postavy (německý starosta, učitel, gestapáci, zvědavá sousedka, partyzán a další). V hereckých rolích se tak do děje zapojují figury, které posouvají linii příběhu, rozvíjejí dějové zápletky a přinášejí potřebné informace.

„Scénář, který vychází z dobových kronik, místních reálií a historických faktů, vystavuje rodinu vypjatým okamžikům a ověřuje, zda by současní lidé obstáli v situacích, které zakoušeli naši prarodiče,“ říká kreativní producentka Lenka Poláková a dodává k tomu: “Ukazuje se, že naši aktéři je zvládají díky neobyčejné soudržnosti, která v rodině panuje, i schopnosti adaptovat se na venkovský režim. Zvládli dobře práci s hospodářskými zvířaty, z mléka, které si musí sami podojit, si vyrábějí máslo a tvaroh, domácí jídelníček pořizují ze svých produktů a i při dalších momentech prokazují potřebnou zručnost.“

Na začátku srpna přijeli do Ostravy, museli odevzdat všechny své věci včetně výdobytků moderní techniky a dostali vedle dobového oblečení i vybavení typické pro dobu, do které odjeli malým historickým autobusem. Až na místě, o němž věděli, že v něm stráví dva měsíce do konce září, se dověděli, že je čeká „dovolená“ ve válečném období. Tenkrát si babička povzdechla: „Tohle jsme si nepřáli.“ Dnes je tato žena hlavním hybatelem, který drží rodinu pohromadě. Spolu s manželem si období protektorátu pamatují. Prožívali je ale jako děti, a tak i pro ně jsou okolnosti dnešních zážitků něčím novým. Své krizové momenty zažívá ovšem i jejich dcera s manželem, oba jejich synové i další příbuzný. Jak se jejich protektorátní příběh bude dál vyvíjet a jak v něm obstojí, to se dovíme až v příštím roce.

Projekt Dovolená ve starých časech je volně inspirován obdobnými zahraničními formáty. Divákům nabídne inteligentní zábavu, dramatické zápletky, napětí, herecké improvizace i originální pohled na naše dnešní životy v porovnání s životní realitou předků. Vzniká za spolupráce s historiky a architektem, kteří dbají na dějinnou věrohodnost. S tvůrčím týmem spolupracuje i psycholog. Autorkou projektu a zároveň režisérkou je Zora Cejnková. Dalšími režiséry jsou Jan Bělohlavý a Jana Rezková.

Video Živý vstup: Dovolená ve starých časech
video

Živý vstup: Dovolená ve starých časech