Regionální výstava ovoce, ovocných a okrasných dřevin v Boskovicích

V arboretu Šmelcovna v Boskovicích zahájili v pátek 17. října šestý ročník Regionální výstavy ovoce, ovocných a okrasných dřevin. Současně se tam konalo Seniorské odpoledne, v rámci kterého vystoupili muzikanti Boskověnky se sólisty Libuší Tichou a Miroslavem Šustrem.

Vidět bylo možné putovní výstavu jablek. Návštěvníci obdivovali nádherné výpěstky a dekorace. Výstava obsahuje více než 200 vzorků jablek, patnáct druhů hrušek a okrasné jabloně. 

Předseda Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Boskovicích Ladislav Nezval řekl: „Naše základní organizace má necelých 400 členů, většina aktivně pracuje. Na výstavě toho letos moc nemáme. Díky zlepšení životního prostředí jsou paradoxně kyselé deště, jež nám ovocné kultury ničí. Příští rok se snad polepšíme,“ dodal s lišáckým úsměvem.

Tajemnice ZO ČSZ Boskovice Věra Bártová uvedla: „Rádi zde prezentujeme naše výpěstky, letos jich máme z výše uvedených důvodů bohužel jen 39. Organizujeme skvěle pracující Kroužek mladých zahrádkářů zásluhou Zdeny Slámové a zkušených lektorů Ing. Josefa Kosteleckého a Mgr. Martiny Lukešové. Děti se scházejí každé pondělí. Druhým rokem můžeme díky Městskému úřadu Boskovice využívat budovu na ulici Kpt. Jaroše, kterou jsme s jeho pomocí opravili. Pravidelně se kroužek účastní jarní a podzimní Flóry, vždy přivezou nějaká ocenění. Na letošní podzimní Flóře Olomouc děti obsadily první, druhé a třetí místo ve dvou kategoriích. Všechny oceněné výpěstky z Flóry jsou vystaveny za okny naší budovy na ulici Kpt. Jaroše 35 v Boskovicích.“

Na závěr byla vyhodnocena tradiční dětská výtvarná soutěž omalovánek Malujeme v Arboretu. Druhé místo obsadila Johana Rehrerová a první Nikol Marková. Obě z Boskovic.