Rada České televize jednala v Ostravě

Ve středu 22. 10. 2014 se v ostravském televizním studiu konalo 19. letošní zasedání Rady ČT. Je tradicí, že tato Rada vždy 1x v roce uskuteční výjezdní zasedání do regionálních studií, v Ostravě se pokaždé na podzim bilancují výsledky studia za roční období.

Součástí programu byla informace generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, ve které shrnul aktuální události za poslední dobu. Zdůraznil zejména pozitivní ohlas na vysílání k volbám do zastupitelstev obcí a do Senátu, při němž bylo v rámci kontinuálního vysílání ČT24 a pořadů Událostí v regionech ve všech krajích odvysíláno 100 speciálních volebních reportáží a vstupů z celé ČR.

Mimo jiné shrnul rovněž výsledky účasti zástupců ČT na mezinárodním televizním veletrhu MIPCOM v Cannes, kde se pro naše televizní vysílání podařilo získat několik světově proslulých seriálů a zároveň nabídnout zahraničním partnerům zejména původní dětskou a lifestylovou tvorbu České televize.  Hovořil rovněž o účasti na jednání pracovní skupiny Ministerstva kultury ČT ke změnám zákona o České televizi a o Českém rozhlasu. Konstatoval při tom: "Česká televize v tomto směru prosazuje koncepčnější přístup k tématu, širší diskusi, analýzu stávajícího stavu a především jasné vymezení záměru a cílů nové legislativy.“

Na vystoupení Petra Dvořáka navázal ředitel TS Ostrava Tomáš Šiřina. Prezentoval činnost ostravské televize v období od září 2013 do současnosti, včetně výhledu  ekonomických a výrobních ukazatelů až do konce roku. Práci Centra dramaturgie shrnul jeho vedoucí Marcel Nevín, výsledky tvůrčích producentských skupin komentovaly kreativní producentky Kateřina Ondřejková a Lenka Poláková. V krátkém sestřihu byly promítnuty ukázky z nejnovější tvorby.

Ohlas na tvorbu studia shrnul předseda Rady Čt Jaroslav Dědič v návrhu usnesení: „Není pochyb o tom, že TS Ostrava plní svou zákonnou povinnost v rámci média veřejné služby a že sleduje jednoznačně pozitivní trend ve vývoji a dramaturgii svých pořadů, tak jak je patrné z televizního vysílání i z dnešní prezentace připravovaných pořadů."