AVÍZO: Přednáška na Univerzitě Pardubice bude věnována měření vesmíru

Ve čtvrtek 23. října 2014 pokračuje na Univerzitě Pardubice volný cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborechPřednáška docenta Bečváře se jmenuje Aristarchovo měření vesmíru a Eratosthenovo měření Země.

Přednášející doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., z katedry didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze se ve svém odborném zaměření věnuje historii matematiky - lineární algebře, algebře, řecké matematice či matematice na našem území v 19. století.

„Aristarchos ze Samu dospěl ve třetím století před Kristem nápaditými geometrickými úvahami ke stanovení poměrů velikostí a vzdáleností Slunce, Měsíce a Země. Někdy je nazýván Koperníkem starověku, neboť jeho vesmír byl heliocentrický. Nedlouho poté zjistil Eratosthenés z Kyrény s velkou přesností velikost Země. Na základě Aristarchových výsledků bylo možno vypočítat absolutní velikosti Slunce a Měsíce a jejich vzdálenosti od Země,“ přiblížil předseda pardubické pobočky JČMF Mgr. Libor Koudela, Ph.D., obsah přednášky.

Přednáška se koná ve čtvrtek 23. října 2014 v posluchárně A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519), začínáv 17:00 hodin a pořádá ji Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice, Ústav matematiky a kvantitativních metod Fakulty ekonomicko-správní a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pro všechny zájemce o matematiku. Vstup je volný. Přednáška je pořádána v rámci projektu nesoucího název Brána vědě/ní otevřená II.

Zdenka Černá, Univerzita Pardubice