Televize v televizi pohledem žáků ze ZŠ Borohrádek

Dne 4. listopadu 2014 se v Praze setkaly redakční týmy z jedenácti školních a studentských televizí z různých koutů republiky. Připraven pro ně byl program zaměřený na zpravodajství. Zúčastnila se i školní televize ZŠ TGM Borohrádek, která již od roku 2012 spolupracuje s Českou televizí. Členové mediálního kroužku tvoří reportáže pro pořad Zprávičky a webové stránky ČT24, žáci vystupovali v pořadu Zprávičky a účastnili se několika akcí pod záštitou České televize. Tentokrát byli borohrádečtí školáci pozváni do pražského sídla ČT na Kavčích horách na již třetí celodenní seminář s názvem Televize v televizi.

Po úvodním přivítání generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem následovala přednáška zástupců šéfredaktora zpravodajství Michala Kubaly a Čestmíra Fraňka. Další část byla věnována rozboru videí zpracovaných přítomnými redakčními týmy. Úkolem totiž bylo zpracovat reportáž na téma komunální volby v obci, kde sídlí naše škola. Vzhledem k tomu, že v případě naší televize na úkolu pracovali především nováčci ze šesté a sedmé třídy a žáky jsme nechtěli zapojovat do průběhu místních voleb a jejich hodnocení, pojali jsme úkol odlišným způsobem. Naši mladí reportéři, kameramani a střihači zpracovali video s názvem Politika očima dětí. S připravenými otázkami se vydávali za nejmladšími školáky a zjišťovali, kdo je podle dětí politik, co politik během dne dělá, co by školáci změnili jako politici nebo co jsou to volby. Členové školní televize si tak v praxi vyzkoušeli i osvojované dovednosti a vytvořili video, ve kterém nechybí originální dětské pohledy a vtipné odpovědi.

Video Setkání školních televizí
video

Setkání školních televizí


Dopolední program byl zakončen besedou s vedoucím moderátorem pořadu Události Jakubem Železným.

Dále byla připravena exkurze do budovy zpravodajství, ve které si žáci a studenti mohli prohlédnout několik studií i newsroom. Rovněž se setkali s dramaturgem pořadu Zprávičky Petrem Kopeckým a editorem Pavlem Benešem, kteří představili možnosti další formy spolupráce. Kameramani Libor Ungermann a Tomáš Dusil prezentovali nové trendy v tvorbě reportáží.

Po teoretické přípravě, besedách a exkurzi přišly na řadu praktické workshopy, do nichž se žáci v předstihu hlásili dle svých zájmů. Pod vedením profesionálů se věnovali práci s kamerou, vyzkoušeli si, co obnáší práce režiséra či editora, pracovali na zlepšení svého hlasového projevu, dozvěděli se, v jakém oblečení vystupovat před kamerou či jak prezentovat televizi na sociálních sítích. Žáci se rovněž mohli zúčastnit moderátorské dílny, v rámci které uváděli jeden díl pořadu Zprávičky.

Program byl zakončen v sále, kde si školáci mohli prohlédnout různou techniku, vyzkoušet si čtecí zařízení nebo si obléci různé filmové kostýmy.

Zpětná vazba od České televize, možnost porovnávat tvorbu dětských a studentských redakčních týmů a samozřejmě exkurze, workshopy či přednášky pod vedením opravdových profesionálů jsou pro školní televize velice přínosné a motivující.

Borohrádecký tým se na akci mimo jiné seznámil s postupem přípravy telemostu, a tak o dva dny později natočil telemost, jehož prostřednictvím byl v pořadu Zprávičky představen den otevřených dveří borohrádecké školy.