První místo pro Život se smrtí, Čestné uznání pro Silvii Klekovou

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO), jehož výkonným místopředsedou je ministr pro lidská práva, legislativu a rovné příležitosti Jiří Dienstbier, upořádal v úterý 2. prosince v Lichtenštejnském paláci slavnostní večer k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením. V jeho průběhu byly vyhlášeny výsledky již XXI. ročníku soutěže o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení. Oceněna byla ta díla, která nejvhodnějším a nejlepším způsobem upozorňují na problematiku zdravotního postižení. Celkem bylo uděleno 15 cen a to ve 3 kategoriích – tiskové, rozhlasové a televizní.

První místo pro Život se smrtí

Dokumentární seriál Šárky Horákové-Maixnerové a Petry Všelichové, sledující boj s nevyléčitelnou nemocí, se dočkal významného vládního ocenění za své odvážné zpracování citlivého tématu, kolem nějž chodíme po špičkách, přestože se týká každého z nás.

„O televizním formátu, který by dokázal uchopit tak závažné téma, jako je nevyléčitelné onemocnění, utrpení nebo závěr života, jsme uvažovali dlouho, ale podobných námětů chodilo do České televize minimum. Když se pak objevil Život se smrtí, dali jsme mu veškerou podporu a také skvělý vysílací čas, protože jsme chtěli, aby se dostal k co největšímu počtu diváků. Tvůrci cyklu přistupovali k celému projektu velmi citlivě, ale i odvážně a věřím, že jejich ocenění může inspirovat i další,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Život se smrtí mapoval osudy sedmi lidí, kteří v průběhu dvanácti měsíců bojovali každý sám za sebe a každý po svém se smrtelnou nemocí. Nacházejí se v různých fázích nemoci a v různých fázích života, přičemž osudy některých z nich se v jednotlivých dílech prolínají. Někteří využili paliativní péči, která je určena lidem v pokročilém nebo terminálním stadiu nemoci, jiní se spolehli na své blízké. V průběhu jednoho roku přicházeli a někteří bohužel i odcházeli. A v dokumentu vyprávěli o svých životech, ale i o svém umírání.

Čestné uznání pro Silvii Klekovou

Čestné uznání obdržela Silvie Kleková za pořady České televize Autismus u dětí, Léčba nádorů u dětí a Rehabilitace těla a mozku z cyklu TEP 24. Pořady informují o nových výzkumech a zavádění nových léčebných postupů v daných oblastech v České republice. Porota na tomto pořadu ocenila zařazování aktuálních informací o novinkách v lékařství, specializovaných oborech, odbornících a o příbězích konkrétních pacientů.

Cenu uděluje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (dále jen „VVZPO“) od roku 1994. Za dobu její existence prošlo soutěží více než 1200 publicistických děl. V letošním ročníku bylo hodnoceno 85 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota.