ZŠ v Borohrádku se představila rodičům

Ve čtvrtek 7. listopadu 2014 se uskutečnil den otevřených dveří ZŠ TGM Borohrádek.
Řada rodičů a prarodičů navštívila dopoledne vyučování, nejvíc jich dorazilo do tříd nejmladších žáků. Odpoledne byl připraven bohatý program. Hosté si prohlédli práce žáků, fotografie dokumentující život školy, mohli si zasportovat, vyrobit si svíčku, stavět modely z Merkuru či ozdobit perníček.

Návštěvníci rovněž obdivovali kostýmy vytvořené v kroužku zábavného tvoření, netradiční techniky ručních prací včetně paličkování i šikovnost žáků při představování možností využití moderní techniky. Zájemci o přírodní vědy sledovali fyzikální pokusy. Vystavené kroniky a alba se staršími fotografiemi potěšily především bývalé žáky jakéhokoli věku. Žáci 9. třídy připravili pro mladší spolužáky vědomostní hru Sestav si školu.

Video Den otevřených dveří na ZŠ Borohrádek
video

Den otevřených dveří na ZŠ Borohrádek