Živě

následuje

Studio ČT24

Struktura hlinitofosforečnanu kobaltnatého

Video Atomy vodíku
video

Struktura hlinitofosforečnanu kobaltnatého