Živě

následuje

Studio ČT24

Organizátorka akce: Akreditační komise jako poradní orgán nám nemůže bránit dostudovat

Video Zástupkyně studentů: Akreditační komise jako poradní orgán nám nemůže bránit dostudovat
video

Organizátorka akce: Akreditační komise jako poradní orgán nám nemůže bránit dostudovat