Živě

následuje

Studio ČT24

Fond hejtmanky Ústeckého kraje

Fond hejtmanky ústeckého kraje je v rámci země unikát. Žádný jiný hejtman nedisponuje tak velkou částkou, kterou může rozdělovat na nejrůznější projekty. Jde zhruba o padesát milionů korun. Projekty schvaluje poradní orgán hejtmany Jany Vaňhové, posléze rada a zastupitelstvo. To by bylo v pořádku, kdyby se mezi příjemci neobvykle často neobjevovali straničtí kolegové Jany Vaňhové a kdyby některé jejich projekty nevzbuzovaly silné pochybnosti. O fond hejtmanky se zajímal reportér Karel Vrána.

Video Fond hejtmanky Ústeckého kraje
video

Fond hejtmanky Ústeckého kraje