Živě

následuje

Studio ČT24

Karviná označuje kontejnery na tříděný odpad v Braillově písmu